Zielony Smok - logo witryny

Sprawdzenie strony kodowej

W pasku menu klikamy narzędzie Lupa i zaczynamy wpisywać Wiersz polecenia (Rys. 065). Po wpisaniu 3 liter nazwa pojawi się w oknie. Klikamy napis, a potem przycisk Tak, aby potwierdzić uruchomienie narzędzia.

Windows 10. Zmiana strony kodowej Wiersza polecenia na stałe
Rys. 65. Okno narzędzia Lupa

Otwiera się okno Wiersza poleceń (Rys 66).

Windows 10. Zmiana strony kodowej Wiersza polecenia na stałe
Rys. 66. Okno Wiersza polecenia

Wpisujemy chcp i klikamy Enter (Rys. 67).

Windows 10. Zmiana strony kodowej Wiersza polecenia na stałe
Rys. 67. Sprawdzenie strony kodowej wiersza polecenia

Widzimy, że używana jest strona kodowa 852 – pozostałość po systemie DOS. W Windows występuje jedynie w Wierszu polecenia.

Załóżmy, że na Pulpicie mamy plik Notatnika tekst.txt, którego treścią jest: Żółtą gęślą zażółć jaźń. Chcemy ten plik wylistować w Wierszu poleceń.

W Wierszu poleceń wpisujemy kolejno polecenia jak na obrazku (Rysunek 68):

Windows 10. Zmiana strony kodowej Wiersza polecenia na stałe
Rys. 68. Listowanie pliku w innej stronie kodowej
  • cd Desktop powoduje zmianę folderu
  • type tekst.txt powoduje wylistowanie

Jako wynik otrzymujemy ‘krzaczki’ wynikające z tego, że Windows koduje pliki używając strony Cp-1250.

Zmiana strony kodowej Wiersza polecenia

Wpisujemy polecenia jak na obrazku (Rys 69).

Windows 10. Zmiana strony kodowej Wiersza polecenia na stałe
Rys. 69. Listowanie pliku w tej samej stronie kodowej
  • chcp 1250 zmienia stronę kodową
  • cd Desktop zmienia folder
  • type tekst.txt listuje plik

Jak widzimy tekst jest widoczny tak jak powinien.

Problemem jest to, że zmiana obowiązuje tylko do zamknięcia Wiersza polecenia. Ale można zmienić stronę kodową wiersza poleceń na stałe.

Zmiana strony kodowej Wiersza polecenia na stałe

Klikamy narzędzie Lupa. Zaczynamy wpisywać regedit. Gdy wpiszemy całe słowo pojawi się
opcja regedit (Rys 70).

Windows 10. Zmiana strony kodowej Wiersza polecenia na stałe
Rys. 70. Okno narzędzia Lupa

Klikamy napis aby uruchomić okno rejestru Windows. Klikamy Tak, aby potwierdzić uruchomienie. Otworzy się okno rejestru (Rys 71).

Windows 10. Zmiana strony kodowej Wiersza polecenia na stałe
Rys. 71. Okno edytora rejestru

W drzewku wyszukaj (Rys. 72):

Komputer/HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/CommandProcessor

Windows 10. Zmiana strony kodowej Wiersza polecenia na stałe
Rys. 72. Gałąź CommandProcessor

Gdy podświetlisz ten folder, w okienku po prawej stronie kliknij (poza zapisanym obszarem) prawym klawiszem myszy
i wybierz Nowy, a potem Wartość ciągu (Rys. 73).

Windows 10. Zmiana strony kodowej Wiersza polecenia na stałe
Rys. 73. Wybór wartości ciągu

W oknie pojawi się (Rys. 74):

Windows 10. Zmiana strony kodowej Wiersza polecenia na stałe
Rys. 74. Różne wartości ciągu

Kliknij ten nowy wpis prawym klawiszem myszy i wybierz Zmień nazwę i wpisz AutoRun (Rys. 75).

Windows 10. Zmiana strony kodowej Wiersza polecenia na stałe
Rys. 75. Nowy wpis

Kliknij AutoRun prawym klawiszem myszy i wybierz Modyfikuj. Wpisz wartość jak na obrazku (Rys. 76) i kliknij przycisk OK.

Windows 10. Zmiana strony kodowej Wiersza polecenia na stałe
Rys. 76. Poprawny wpis

Wpis jest kompletny.

Zamknij okno edytora rejestru.

Teraz, gdy uruchomisz linię poleceń zobaczysz stosowną informację (Rys. 77):

Windows 10. Zmiana strony kodowej Wiersza polecenia na stałe
Rys. 77. Wiersz polecenia w nowej stronie kodowej

Strona kodowa została na stałe zmieniona.

Inne strony kodowe

  • ISO-8859-2 – polecenie chcp 28592
  • UTF-8 – polecenie chcp 65001