Zielony Smok - logo witryny

Wersję PowerShell sprawdzamy tak samo w Windows 7 jak i Windows 10. Tutaj pokazuję dla Windows 7, gdyż w Windows 10 na ogół masz najnowszą wersję i nie ma potrzeby aktualizacji.

Jak sprawdzic wersję PowerShell w Windows 7

  1. Uruchom PowerShell
  2. W linii poleceń PowerShell wpisz polecenie $PSVersionTable
  3. Kliknij Enter (Rys. 192)
  4. Poszukaj wartości (value) zmiennej PSVersion
Sprawdzenie wersji PowerShell
Rys. 192. sprawdzenie wersji PowerShell

Jeżeli numer wersji jest niższy niż 5.1 możesz chcieć dokonać aktualizacji.