Zielony Smok - logo witryny

Zdaniem Zielonego Smoka (83)

Myśl o gender

„ Gender to pogląd, którego kwintesencją jest stwierdzenie, że ‘płeć jest wytworem kultury’. Absurdalność tego poglądu jest oczywista. Płeć i role płciowe oraz dymorfizm płciowy istnieją od ponad 3 mld lat. Zwierzęta (i rośliny) mają płeć i role płciowe mimo, że nie wytwarzają kultury. Ludzka kultura ma co najwyżej 8 tys. lat. Zachowania kulturowe mające na celu osłabienie dymorfizmu płciowego – są ewolucyjnie szkodliwe. ” – Zielony Smok

Komentarz

Oficjalna definicja tylko rozmywa problem. Ze względu na ewolucyjny charakter płci i ról płciowych oraz dymorfizmu płciowego zasadne (ewolucyjnie korzystne) jest podkreślanie różnic między płciami, a nie ich niwelowanie.