Zielony Smok - logo witryny

Zdaniem Zielonego Smoka (79)

Najważniejsze współczesne pytanie

„ Szczęście społeczeństw kosztem szczęścia jednostek czy szczęście jednostek kosztem szczęścia społeczeństw? ” – Zielony Smok

Komentarz:
To pytanie można uszczegółowić zastępując słowo ‘społeczeństwo’ czy ‘jednostki’ na przykład słowem ‘większość’, ‘mniejszość’, ‘LGBT+’ albo innym słowem oznaczającym jakąś grupę społeczną.