Zielony Smok - logo witryny

Wzorzec projektowy Interpreter

Wzorzec projektowy Interpreter w języku Java był szczegółowo i doskonale omówiony w literaturze:

  1. (po polsku) Cooper.J. W. 2001 Java. Wzorce projektowe. Helion. 298 str
  2. (po angielsku) Kuchana P. 2004. Software Architecture Design Patterns in Java. Auerbach Publ. 492 str.

Szczególnie polecam tę drugą pozycję. Omawianie po raz kolejny nie miałoby sensu.
Według Kuchany kolejne kroki do wykonania to:

  • Przygotowanie interfejsów i klas wyrażeń implementujących interfejs
  • Konwersja infix-to-postfix z użyciem stosu (Stack)
  • Konstrukcja drzewa binarnego dla wyrażeń po konwersji
  • Trawers przez drzewo binarne w kolejności postorder

Cooper nieco inaczej, ale bardzo skutecznie, podchodzi do zagadnienia parsowania.
Niedługo, przy okazji opisywania jak przygotować własny język skryptowy dla JVM, pokażę własne szczegółowe rozwiązanie wzorca Interpreter, w stylu opisywanym przez Kuchanę.