Zielony Smok - logo witryny
Abstract Factory = fabryka abstrakcji.

Wzorzec projektowy Abstract Factory jest o jeden poziom abstrakcji wyżej niż wzorzec Factory Method. Na ogół wzorca używa się do otrzymania jednej z wielu powiązanych klas obiektów, z których każdy może zwrócić wiele innych obiektów.
Wzorzec ten jest fabryką (wytwórnią), która produkuje jedną z wielu grup klas. Jeśli używa się wzorca Factory, można zdecydować, którą klasę z tej
grupy zwrócić.

Abstract Factory jest często używana w Javie: SocketFactory, BorderFactory
etc.

Klasy

Fabryki

Klasa FabrykaSiedzib
package abstractfactory.fabryki;
import abstractfactory.groty.*;
import abstractfactory.jaskinie.*;
public abstract class FabrykaSiedzib {
  private static final String SIEDZIBA_LUKSUSOWA = "Luksusowa";
  private static final String SIEDZIBA_ZWYKLA = "Zwykła";
  public abstract Jaskinia getJaskinia();
  public abstract Grota getGrota();
  public static FabrykaSiedzib getFabrykaSiedzib(String type) {
    if (type.equals(FabrykaSiedzib.SIEDZIBA_LUKSUSOWA))
      return new FabrykaSiedzibLuksusowych();
    if (type.equals(FabrykaSiedzib.SIEDZIBA_ZWYKLA))
      return new FabrykaSiedzibZwyklych();
    return new FabrykaSiedzibLuksusowych();
  }
}
Klasa FabrykaSiedzibLuksusowych
package abstractfactory.fabryki;
import abstractfactory.groty.*;
import abstractfactory.jaskinie.*;
public class FabrykaSiedzibLuksusowych extends FabrykaSiedzib {
  @Override
  public Jaskinia getJaskinia() {
    return new JaskiniaLuksusowa("Jaskinia Lux");
  }
  @Override
  public Grota getGrota() {
    return new GrotaLuksusowa("Grota Lux");
  }
}
Klasa FabrykaSiedzibZwyklych
package abstractfactory.fabryki;
import abstractfactory.groty.*;
import abstractfactory.jaskinie.*;
public class FabrykaSiedzibZwyklych extends FabrykaSiedzib {
  @Override
  public Jaskinia getJaskinia() {
    return new JaskiniaZwykla("Jaskinia N");
  }
  @Override
  public Grota getGrota() {
    return new GrotaZwykla("Grota N");
  }
}

Groty

Klasa Grota
package abstractfactory.groty;
public interface Grota {
	String getNazwa();
	String getCechy();
}
Klasa GrotaLuksusowa
package abstractfactory.groty;
public class GrotaLuksusowa implements Grota {
  private final String nazwa;
  public GrotaLuksusowa(String nazwa) {
    this.nazwa = nazwa;
  }
  @Override
  public String getNazwa() {
    return nazwa;
  }
  @Override
  public String getCechy() {
    return "Cechy Groty Luksusowej ";
  }
}
Klasa GrotaZwykla
package abstractfactory.groty;
public class GrotaZwykla implements Grota {
  private final String nazwa;
  public GrotaZwykla(String nazwa) {
    this.nazwa = nazwa;
  }
  @Override
  public String getNazwa() {
    return nazwa;
  }
  @Override
  public String getCechy() {
    return "Cechy Zwykłej Groty ";
  }
}

Jaskinie

Klasa Jaskinia
package abstractfactory.jaskinie;
public interface Jaskinia {
  String getNazwa();
  String getCechy();
}
Klasa JaskiniaLuksusowa
package abstractfactory.jaskinie;
public class JaskiniaLuksusowa implements Jaskinia {
  private final String nazwa;
  public JaskiniaLuksusowa(String nazwa) {
    this.nazwa = nazwa;
  }
  @Override
  public String getNazwa() {
    return nazwa;
  }
  @Override
  public String getCechy() {
    return "Cechy Jaskini Luksusowej ";
  }
}
Klasa JazkiniaZwykla
package abstractfactory.jaskinie;
public class JaskiniaZwykla implements Jaskinia {
  private final String nazwa;
  public JaskiniaZwykla(String nazwa) {
    this.nazwa = nazwa;
  }
  @Override
  public String getNazwa() {
    return nazwa;
  }
  @Override
  public String getCechy() {
    return "Cechy Zwykłej Jaskini ";
  }
}

Wynik

Klasa Main
package abstractfactory;
import abstractfactory.fabryki.*;
import abstractfactory.groty.*;
import abstractfactory.jaskinie.*;
class Main {
  public static void main(String[] args) {
    String wynik = null;
    String kategoria = "Zwykła";
    String typ = "Jaskinia";
    FabrykaSiedzib fabryka = FabrykaSiedzib.getFabrykaSiedzib(kategoria);
    if (typ.equals("Jaskinia")) {
      Jaskinia c = fabryka.getJaskinia();
      wynik = "Nazwa: " + c.getNazwa() + " Cechy: " + c.getCechy();
    }
    if (typ.equals("Grota")) {
      Grota s = fabryka.getGrota();
      wynik = "Nazwa: " + s.getNazwa() + " Cechy: " + s.getCechy();
    }
    System.out.println(wynik);
  }
}
Nazwa: Jaskinia N Cechy: Cechy Zwykłej Jaskini