Zielony Smok - logo witryny

Factory – ang. fabryka.

Zadanie programistyczne

Smoki produkują zabawki – smoki Draco dla dzieci.

Zabawki różnią się nazwą (płcią), kolorem i łuską.

Cykl produkcyjny obejmuje 4 czynności: przygotowanie, malowanie, dodawanie łusek, pakowanie.

Każda zabawka może mieć inne cechy wykończeniowe podawane przez zamawiającego.

Opracować schemat zamawiania i produkcji zabawek.

Rozwiązanie

Utworzyć abstrakcyjna klasę ZabawkaDraco (pola są z dostępem pakietowym).

Utworzyć klasy implementujące: SmokDraco, SmoczycaDraco, SmoczynkaDraco, SmoczekDraco.

Utworzy fabrykę FabrykaSmokow produkującą odpowiednią zabawkę.

Utworzyć hurtownię HurtowniaSmokow sprzedającą zabawki z tej fabryki.

Kody

Klasa ZabawkaDraco
package factory;
import java.util.*;
abstract public class ZabawkaDraco {
  String nazwa;
  String kolor;
  String luska;
  final ArrayList<String> gotowce = new ArrayList<>();
  public String getName() {
    return nazwa;
  }
  public void przygotuj() {
    System.out.println("Przygotowuję " + nazwa);
  }
  public void pomaluj() {
    System.out.println("Maluję " + nazwa);
  }
  public void dodajLuske() {
    System.out.println("Dodaję łuskę dla " + nazwa);
  }
  public void zapakuj() {
    System.out.println("Pakuję " + nazwa);
  }
  @Override
  public String toString() {
    StringBuilder display = new StringBuilder();
    display.append("---- ").append(nazwa).append(" ----\n");
    display.append(kolor).append("\n");
    display.append(luska).append("\n");
    for (String aGotowce : gotowce) {
      display.append(aGotowce).append("\n");
    }
    return display.toString();
  }
}
Klasa SmokDraco
package factory;
class SmokDraco extends ZabawkaDraco {
  public SmokDraco() {
    nazwa = "Tata Smok";
    kolor = "złoty";
    luska = "kafelkowana";
    gotowce.add("grzebień na grzbiecie");
    gotowce.add("oczy czerwone");
    gotowce.add("pazury niebieskie");
  }
}
Klasa SmoczycaDraco
package factory;
class SmoczycaDraco extends ZabawkaDraco {
  public SmoczycaDraco() {
    nazwa = "Mama Smok";
    kolor = "zielony";
    luska = "gładka";
    gotowce.add("bez grzebienia");
    gotowce.add("oczy zielone");
  }
}
Klasa SmoczynkaDraco
package factory;
class SmoczynkaDraco extends ZabawkaDraco {
  public SmoczynkaDraco() {
    nazwa = "Smoczynka";
    kolor = "różowy";
    luska = "poprzecznie prążkowana";
    gotowce.add("kokardka");
  }
}
Klasa SmoczekDraco
package factory;
class SmoczekDraco extends ZabawkaDraco {
  public SmoczekDraco() {
    nazwa = "Smoczek";
    kolor = "niebieski";
    luska = "karbowana";
    gotowce.add("bez grzebienia");
    gotowce.add("szczątkowe skrzydła");
  }
}
Klasa FabrykaSmoków
package factory;
class FabrykaSmokow {
  public ZabawkaDraco wyprodukujDraco(String type) {
    ZabawkaDraco smok = null;
    switch (type) {
      case "smoczyca":
        smok = new SmoczycaDraco();
        break;
      case "smoczek":
        smok = new SmoczekDraco();
        break;
      case "smoczynka":
        smok = new SmoczynkaDraco();
        break;
      case "smok":
        smok = new SmokDraco();
        break;
    }
    return smok;
  }
}
Klasa HurtowniaSmokow
package factory;
class HurtowniaSmokow {
  private final FabrykaSmokow fabryka;
  public HurtowniaSmokow(FabrykaSmokow fabryka) {
    this.fabryka = fabryka;
  }
  public ZabawkaDraco zamowDraco(String type) {
    ZabawkaDraco smok;
    smok = fabryka.wyprodukujDraco(type);
    smok.przygotuj();
    smok.pomaluj();
    smok.dodajLuske();
    smok.zapakuj();
    return smok;
  }
}
Klasa Main
package factory;
class Main {
  public static void main(String[] args) {
    FabrykaSmokow fabryka = new FabrykaSmokow();
    HurtowniaSmokow hurtownia = new HurtowniaSmokow(fabryka);
    ZabawkaDraco zabawka = hurtownia.zamowDraco("smoczyca");
    System.out.println(zabawka.toString());
  }
}

Rezultat

Przygotowuję Mama Smok
Maluję Mama Smok
Dodaję łuskę dla Mama Smok
Pakuję Mama Smok
---- Mama Smok ----
zielony
gładka
bez grzebienia
oczy zielone