Zielony Smok - logo witryny

Trujące przepiórki

Lb 11,31-33

31 Podniósł się wiatr zesłany przez Pana i przyniósł od morza przepiórki, i zrzucił na obóz z obu jego stron na dzień drogi, i pokryły ziemię na dwa łokcie wysoko.
32 Ludzie byli na nogach przez cały dzień, przez noc i następny dzień, i zbierali przepiórki. Kto mało zebrał, przyniósł najmniej dziesięć chomerów. I rozłożyli je wokół obozu.
33 Mięso jeszcze było między ich zębami, jeszcze nie przeżute, gdy już zapalił się gniew Pana przeciw ludowi i uderzył go Pan wielką plagą.

Ryc. Trujące przepiórki (rys. Maciej Krzywcki)

Wytłumaczenie

Nie jest to żaden cud. Niektóre przepiórki w trakcie przelotów z Afryki do Azji zatrzymują się na ‘przerwę obiadową’ w Sudanie, gdzie żerują na jagodach rosnących na krzewach. Nasiona tych jagód nie są trujące dla przepiórek, ale metabolity powodują, że mięso tych przepiórek jest trujące dla człowieka. Słabsze osoby mogą zjedzenie takiego mięsa przepłacić życiem.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 195

Autor: Jacek Piechota