Zielony Smok - logo witryny

Ile osób wyszło?

Wj 12, 37,38

37 I wyruszyli Izraelici z Ramses ku Sukkot w liczbie około sześciuset tysięcy mężów pieszych, prócz dzieci.
38 Także wielkie mnóstwo cudzoziemców wyruszyło z nimi, nadto owce i woły, i olbrzymi dobytek.

Wj 13,18

18 Bóg więc prowadził lud okrężną drogą pustynną ku Morzu Czerwonemu, a Izraelici wyszli uzbrojeni z ziemi egipskiej.

Ryc. Kolumna marszowa (rys. Maciej Krzywcki)

Ilu Izraelitów było w Egipcie?

Początkowo w Egipcie znalazło się 70 osób. Cztery pokolenia później było ok. 2.5 mln ludzi gdyż tyle wyszło z Egiptu. Komentarz jest zbyteczny.

Jeśli nawet – opisujemy to oddzielnie – pobyt w Egipcie trwał 400 lat to wtedy liczba Izraelitów staje się bardziej prawdopodobna.

Armia

Egipt liczył wtedy między 1 mln – 2 mln ludności. Największa armia, na jaką mógł pozwolić sobie faraon wynosiła 20 tys. – 30 tys. żołnierzy. Żołnierze byli rozstawieni po całym – bardzo długim – kraju, aby go bronić przed najeźdźcami. Przy faraonie była tylko gwardia przyboczna w sile ok. 2 tys. – 3 tys. żołnierzy, z tego 1200 obsługiwało 600 rydwanów (egipskie rydwany były dwuosobowe) + 800 – 1800 konnych.

Izraelici mieli 600 tys. uzbrojonych, silnych mężczyzn. Stanowili najsilniejszą armię świata, jaka kiedykolwiek istniała. Mogli spokojnie powiedzieć faraonowi, żeby spadał i zająć Egipt bez straty choćby jednego żołnierza. Mogli, gdyby mieli taką fantazję – pomaszerować na Rzym. Armia rzymska, w najlepszych czasach – dochodziła do 200 000 legionistów. Była rozstawiona po całym terenie cesarstwa.

Pościg

Faraon, jeśli nie był samobójcą, nie ścigałby nigdy tak ogromnej i potężnej armii, która mogła wdeptać w piasek jego żołnierzy i rydwany. Gdyby był mądry to modlił by się, aby poszli sobie jak najszybciej.

Ile osób wyszło?

Dokładnie nie wiadomo. Wiadomo, że niemal każdy, o ile nie każdy, mężczyzna w wieku ‘poborowym’ był żonaty. Z pewnością niemal każda rodzina miała dzieci. Izraelici byli plennym narodem i można się spodziewać kilku – kilkunastu dzieci. Jeśli uwzględnimy dość dużą umieralność, można przyjąć 2 – 3 dzieci na rodzinę. Ponieważ większość osób zajmujących się tym tematem przyjmuje dwoje dzieci na rodzinę, my dla zaokrąglenia rachunków przyjmiemy 2.5 mln Izraelitów.

Nie bardzo wiadomo co to znaczy ‘wielkie mnóstwo cudzoziemców’. Cudzoziemców zignorujemy.

Wyjście

Założenia

Drogi na pustyni nie są (o ile w ogóle są) zbyt szerokie. Założymy, że Izraelici maszerowali kolumną o szerokości 4 osób obok siebie (jedna rodzina). Według Biblii King’s James Version Izraelici szli w pięciu kolumnach (czyli w każdym rzędzie szło 5 osób). Człowiek bez bagażu potrzebuje do swobodnego marszu ok. 1 metra odstępu od następnego. Jeśli jest objuczony bagażami, a Izraelici zabierali wszystko co mieli, ok. 2 m.

Długość kolumny

Długość kolumny wynosiła 600 000/4 = 150 000 x 2 m = 300 000 m = 300 km.

Odległość do Kanaanu w linii prostej wynosiła ok. 300 km. Gdyby poszli prosto do Kanaanu, gdy ostatni wychodzili by z Ramzes Ci pierwsi dochodzili by do granic Kanaanau.

Czas wyjścia

Jeżeli nie było zwierząt można było spodziewać się przejścia ok. 10 km dziennie. Wyjście trwałoby 30 dni.

Jeśli były zwierzęta to można było się spodziewać 5 km dziennie, z uwzględnieniem znacznego przedłużenia kolumny (do 400 km). Oczywiście zależy to od liczby zwierząt.

Potrzeby ludzi

Woda

Przyjmuje się, że w Kosmosie niezbędne jest dostarczenie ok. 10 l wody na osobę.

Plemiona beduińskie potrafią przetrwać używając znacznie mniejszej ilości. Załóżmy, że jest to ok. 5 l na osobę – 3 litry do picia (wysoka temperatura) i ok 2 l na pozostałe czynności (pranie, gotowanie, mycie).

To oznacza, że codziennie do obozu musiało być dostarczone 7.5 mln litrów wody, czyli 7 500 m3 wody. Gdyby basen wody miał wysokość 1.5 m to basen zajmowałby 71 m x 71 m.

Żadnym stukaniem laski w skałę nie da się dostarczyć (codziennie!) takiej ilości wody. Nie wystarczyłoby nawet oberwanie chmury.

Sól

W warunkach pustynnych do prawidłowego pocenia się organizm potrzebuje ok. 15 g soli. To oznacza konieczność dostarczenia do obozu 37 500 kg soli, czyli dwie spore wywrotki dziennie.

Manna

Omer na głowę, czyli 2.5 mln omerów dziennie, czyli 2.5 mln x 2.3 l manny = 5 750 000 l = 5 750 m3, czyli basem 62 x 62 x 1.5 . Gdyby założyć, że manna ważyła 1.2 kg na litr, to oznacza 6 900 000 kg, czyli około 345 sporych wywrotek dziennie. Całkiem spora produkcja.

Miejsce do obozowania

Na rodzinę z namiotem bez zwierząt potrzeba ok. 16 m2, czyli kwadrat 4 x 4 m, a z dodatkiem zwierząt, 25 m2, czyli kwadrat o boku 5 m x 5 m. Mniej się nie da.

To oznacza 600 tys. x 16 m2 = 9 600 000 m2, czyli kwadrat o boku 3.1 km x 3.1 km.

Tak naprawdę to znacznie więcej – gdyby uwzględnić, że ludzie nieśli ze sobą cały swój majątek i że musiał być gdzieś składowany.

Potrzeby fizjologiczne

Załóżmy, że człowiek wydala dziennie ok. 1 kg kału. Oznacza to 2.5 mln kg kału dziennie, czyli ok. 125 sporych wywrotek nieczystości. Gdyby do tego doliczyć mocz byłoby tego znacznie więcej.

Żeby wyjść za potrzebą osoba mieszkająca w środku obozu musiała przejść ok. 3 km.

W tym czasie można zrobić w majtki.

“Co rok to prorok”

Przyjmijmy, że przeciętna kobieta rodziła co drugi rok dziecko, tzn. że w ciągu roku rodziło się 300 tys. noworodków, czyli ok 821 noworodków dziennie, czyli 34 noworodki na godzinę.

Śluby i wesela

Dzieci dorastały, dzieci zawierały małżeństwa. Jeśli przeżywała połowa noworodków to po kilkunastu latach było średnio 400 ślubów dziennie.

Śmierć i pogrzeby

Jeżeli współczynnik umieralności był ok. 1% (dość wysoki – warunki były trudne) to dziennie umierało średnio 68 osób. Nie można było zapewnić im godnego pogrzebu. A co z opłakiwaniem zmarłych i żałobą?

Inne problemy

Zwierzęta

Jeśli Izraelitom towarzyszyły zwierzęta, to należy dodać potrzebną wodę i paszę dla zwierząt.

Choroby i leczenie

Ludzie chorowali, niektórzy obłożnie – brak było warunków do leczenia.

Potrzeby duchowe

Jeśli potrzeby fizjologiczne nawet były zaspokojone to co z potrzebami duchowymi?

Wychowanie i edukacja młodzieży

Jak można było wychować i wyedukować młodzież, nauczyć ją np. zawodu?

Rzeczy przekazane do świątyni

Na potrzeby świątyni przekazane były nieprawdopodobnie duże ilości różnych rzeczy. Musiały wędrować razem z Izraelitami. Skąd niewolnicy mieli tyle drogocennych rzeczy? Ludzie nie daliby rady przenieść takiej ilości rzeczy.

Broń

Skąd niewolnicy wzięli broń? Dlaczego nie reagowały służby faraona?

Ubrania

Jeśli nie było zwierząt to jak produkowano buty i odzież?

Brak mięsa

Jeśli zwierzęta były to dlaczego narzekano na brak mięsa?

Położne

Dwie położne wystarczały do obsługi porodów.

Komentarz

Nie ma żadnej możliwości Wyjścia 2 500 000 osób. Prawdopodobnie zwykła żydowska przesada kopistów spowodowała dodanie tysięcy do liczby sześciuset. Sądzę, że było to najwyżej 600 mężczyzn, czyli łącznie ok 2500 osób. W Ziemi Goszen nie było miejsca dla większej liczby Izraelitów. Żadna większa grupa osób nie była by w stanie przeżyć na pustyni przez dłuższy okres czasu.

Jedyne niezgodności dotyczą wówczas ilości darów przekazanych na budowę świątyni. Tak mała grupa ludzi nie mogła mieć ze sobą takiej ilości cennych, ale na pustyni zupełnie nieprzydatnych rzeczy. To niestety też mogła być zwykła żydowska przesada kopistów.

Jest oczywiście możliwość, że budowa Świątyni wcale nie była realizowana w czasie Wyjścia, tylko znacznie, znacznie wcześniej lub znacznie później.

Czy Bóg nadawałby prawa, których w warunkach pustyni Izraelici nie mogli przestrzegać (obrzezania, obmycia, etc.)? Skąd Izraelici wzięliby akacjowe deski na budowę przybytku, formy i narzędzia do odlewania z metalu, wyposażenie warsztatu złotniczego, etc.

Żadne wykopaliska archeologiczne nie potwierdzają obecności i wędrówki tak dużej grupy ludzi na pustyni.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 163

Autor: Jacek Piechota