Zielony Smok - logo witryny

Własna java.awt.FocusTraversalPolicy

W przypadku przenoszenia fokusu pomiędzy komponentami Swing czasem konieczne jest zastosowanie własnej polityki określającej sposób i kolejność przenoszenia fokusu.

Klasy

Klasa NewFocusTraversalPolicy
package java_awt_focustraversalppolicy;
import java.awt.*;
import java.util.*;
import javax.swing.*;
//Jeżeli użyjemy klawisza tab to fokus będzie się
//przenosił jedynie miedzy elementami umieszczonymi
//w wektorze w takiej kolejności w jakiej one sa w nim
//umieszczone
@SuppressWarnings("SuspiciousMethodCalls")
public class NewFocusTraversalPolicy extends FocusTraversalPolicy {
  private final Vector<JComponent> order;
  public NewFocusTraversalPolicy(Vector<JComponent> order) {
    this.order = new Vector<>(order.size());
    this.order.addAll(order);
  }
  @Override
  public Component getComponentAfter(Container focusCycleRoot,
                    Component component) {
    int idx = (order.indexOf(component) + 1) % order.size();
    return order.get(idx);
  }
  @Override
  public Component getComponentBefore(Container focusCycleRoot,
                    Component component) {
    int idx = order.indexOf(component) - 1;
    if (idx < 0) {
      idx = order.size() - 1;
    }
    return order.get(idx);
  }
  @Override
  public Component getDefaultComponent(Container focusCycleRoot) {
    return order.get(0);
  }
  @Override
  public Component getFirstComponent(Container focusCycleRoot) {
    return order.get(0);
  }
  @Override
  public Component getLastComponent(Container container) {
    return order.lastElement();
  }
}
Klasa Main
package java_awt_focustraversalppolicy;
import java.awt.*;
import java.util.*;
import javax.swing.*;
public class Main extends JFrame {
  private static final long serialVersionUID = 5990924180312145579L;
  public Main() {
    setLayout(new FlowLayout());
    Vector<JComponent> vector = new Vector<>();
    JButton[] buttons = new JButton[11];
    // dodanie komponentów które będą miały focus
    // i w takiej kolejności w jakiej ten fokus
    // będzie przekazywany
    for (int i = 0; i < 11; i++) {
      buttons[i] = new JButton(Integer.toString(i));
      add(buttons[i]);
      if (i % 2 == 0) {
        vector.add(buttons[i]);
      }
    }
    NewFocusTraversalPolicy policy = new NewFocusTraversalPolicy(vector);
    setFocusTraversalPolicy(policy);
    setBounds(10, 100, 300, 500);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setVisible(true);
  }
  public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(Main::new);
  }
}
Wynik

W klasie Main dodajemy do wektora co drugi przycisk, tworzymy klasę polityki.

Gdy uruchomimy klasę i klawiszem tab będziemy zmieniali fokus, zobaczymy, że fokus otrzymują tylko przyciski umieszczone w wektorze.

Na wideo pokazano wynik kilkukrotnego naciśnięcia przycisku TAB