Zielony Smok - logo witryny

Klasa RoundingMode

Klasa java.math.RoundingMode

RoundingMode jest wyliczeniem. To klasa pomocnicza dla klasy MathContext oraz klasy BigDecimal.

RoundingMode.UP

Zaokrągla w stronę ‘od 0’ albo ‘w górę każdej osi’.

Klasa RoundingMode

RoundingMode.DOWN

Zaokrągla w kierunku ‘do 0’.

Klasa RoundingMode

RoundingMode.CEILING

Zaokrągla ‘w prawą stronę osi’.

Klasa RoundingMode

RoundingMode.FLOOR

Zaokrągla ‘w lewą stronę osi’.

Klasa RoundingMode

RoundingMode.HALF_UP

Zaokrągla ‘w kierunku najbliższego sąsiada’. Jeśli sąsiedzi w obie strony są w takiej samej odległości (-5.5 oraz -5.6 są w takiej samej odległości od -5.55) wtedy zaokrągla w górę.

Klasa RoundingMode

RoundingMode.HALF_DOWN

Zaokrągla ‘w kierunku najbliższego sąsiada’. Jeśli sąsiedzi w obie strony są w takiej samej odległości (-5.5 oraz -5.6 są w takiej samej odległości od -5.55) wtedy zaokrągla w dół.

Klasa RoundingMode

RoundingMode.HALF_EVEN

Zaokrągla ‘w kierunku najbliższego sąsiada’. Jeśli sąsiedzi w obie strony są w takiej samej odległości (-5.5 oraz -5.6 są w takiej samej odległości od -5.55) zachowuje tę w środku odległości. Jeśli liczba przed liczbą usuwaną jest nieparzysta działa tak jak HALF_DOWN. Ten tryb zaokrąglania minimalizuje kumulowanie błędów w przypadku wykonywania serii obliczeń z zaokrąglaniem. Jest stosowane w Javie przy zaokrąglaniu double i float. Jest powszechnie stosowany w księgowości i w bankach.

Klasa RoundingMode

RoundingMode.UNNECESSARY

Ustawia się, aby zasygnalizować, że wynik jest dokładny i zaokrąglenie nie jest konieczne. Jeśli jednak okaże się, że wynik nie jest dokładny i potrzebne jest zaokrąglenie wyrzuci ArithmeticException.

Klasa RoundingMode

Wszystkie powyższe operacje wyrzucą wyjątek.