Zielony Smok - logo witryny

Władza w czasach Jezusa

Władza cywilna

Cała Palestyna była pod władzą króla Heroda Wielkiego w latach od 37 r. p.n.e do 4 r. p.n.e.

Jezus urodził się prawdopodobnie w 7 lub 6 roku przed naszą era, ale nie później niż przed śmiercią Heroda. Władcą Rzymu był wtedy Oktawian. Jezus został ukrzyżowany w 33 r n.e.

Synowie Heroda i podział królestwa

Po śmierci Heroda Wielkiego terytorium Palestyny zostało podzielone na części. Ich władcami byli kolejno:

Lata Rzym Judea, Samaria i Idumea Galilea i Perea Iturea, Trachonityda, Gaulanityda, Auranityda, Batanea, Abilena
przed 4 r. p.n.e Oktawian Herod Wielki – król
4 p.n.e. – 6 n.e. Archelaos – etnarcha Herod Antypas – tetrarcha Herod Filip
6 – 10 Koponiusz – prokurator rzymski
10 – 13 Marek Ambivus – prokurator rzymski
13-14 Anniusz Rufus – prokurator rzymski
14 – 15 Tyberiusz
15 – 26 Waleriusz Gratus – prokurator rzymski
26 – 34 Poncjusz Piłat – prokurator rzymski
34 – 36 – 
37 -38 Tyberiusz/Kaligula Marcellus – prokurator rzymski Herod Agryppa
38 – 39 Kaligula
39 – 41 Marullus – prokurator rzymski Herod Agryppa
41 – 44 Klaudiusz Herod Agryppa I – król

 

Władza religijna: Arcykapłani

Imię Syn Daty Przez kogo mianowany
Ananel   37 p.n.e – 36 p.n.e Herod Wielki – król
Aristobulos III   36 p.n.e.
Ananel (ponownie)   36 p.n.e. – 30 p.n.e
Jozue Fiabiego 30 p.n.e – 23 p.n.e
Szymon Boetosa 23 p.n.e – 5 p.n.e.
Mattias Teofila 5 p.n.e – 4 p.n.e.
Józef (był arcykapłanem 1 dzień) Ellemosa 4 p.n.e.
Joazar Boetosa 4 p.n.e.
Eleazar Boetosa 4 p.n.e – 3 p.n.e. Archelaos
Jozue See 3 p.n.e – 6 n.e Kwiryniusz – legat Syrii
Annasz Setiego 6 – 15
Izmael Fiabiego 15 – 16 Gratus – prokurator Judei
Eleazar Annasza 16 – 17
Szymon Kamitha 17 – 18
Józef Kajfasz Annasza 18 – 37
Jonantan (dwa miesiące) Annasza 37 Witeliusz – legat Syrii
Teofil Annasza 37 – 41
Szymon Kanteras Boetosa 41 – 42 Herod Agryppa I – król
Mattias Annasza 42 – 43
Elioneusz Kanterasa 43 – 44

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 199

Autor: Jacek Piechota