Zielony Smok - logo witryny

Mapa Palestyny w czasach Jezusa

Mapa Palestyny w czasach Jezusa
Ryc. Mapa Palestyny w latach działalności Jezusa, czyli ok. 30 r. n.e. (rys. Jacek Piechota)

Mapa została skonstruowana poprzez naniesienie lokalizacji i nazw biblijnych na współczesną mapę skopiowaną z Google Earth. Niektóre ówczesne elementy geograficzne zmieniły lub znikły ze względu na działalność człowieka (np. osuszone Jez. Hule) czy upływ czasu (zmiana linii brzegowej). Ponieważ autor nie jest geografem więc mogą istnieć nieznaczne odchylenia odległości na mapie od rzeczywistych odległości. Mapa została zestawiona dlatego, że na żadnych mapach biblijnych nie pokazuje się całego obszaru Palestyny w tym okresie i z naniesionymi wszystkimi najważniejszymi miejscowościami.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 11

Autor: Jacek Piechota