Zielony Smok - logo witryny

Wielbłąd i ucho igielne

Mt 19,24-26

24 Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego».
25 Gdy uczniowie to usłyszeli, przerazili się bardzo i pytali: «Któż więc może się zbawić?»
26 Jezus spojrzał na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe».

Wielbłąd i ucho igielne
Ryc. Wielbłąd i ucho igelne (rys. Maciej Krzywcki)

Komentarz jest zbędny. Wielbłąd nie może przejść przez ucho igielne, więc oczywiście bogaty człowiek nie może wejść do królestwa niebieskiego. Ale gdyby wielbłąd przeszedł to zapewne nie byłby w najlepszym stanie.

W następnych słowach Jezus uspokaja, że u Boga wszystko jest możliwe, czyli że jednak Bóg będzie przepychał bogatych do królestwa niebieskiego.

Jezus mówił po aramejsku i w istniejących tekstach Nowego Testamentu spisanych po aramejsku w tym miejscu występuje słowo gamala, które jest wieloznaczne i może oznaczać ‘belkę’, ‘wielbłąda’ i ‘linę’.

Prawdopodobnie tłumacze popełnili błąd i zamiast użyć słowa ‘lina’ użyli słowa ‘wielbłąd’. Jest oczywiste, że słowo ‘lina’ złagodziło by znacznie trudności, których może się spodziewać bogaty człowiek, przy próbie przedarcia się do królestwa niebieskiego.

Nie rozumiem jednak dlaczego bogaci mieli by mieć jakiekolwiek kłopoty? Jeśli wierzą i wykonują dobre uczynki i przestrzegają nakazów Prawa – powinni wejść do nieba bez kłopotów.

Czyżby bogactwo było garbem?

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 198

Autor: Jacek Piechota