Zielony Smok - logo witryny

Oko Boga

Za 2,12

12 Tak mówi Pan Zastępów, Przesławny, do narodów, które was ograbiły: «Kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka.

oko
Ryc. Oko (rys. Maciej Krzywcki)

Czy Bóg rzeczywiście miał ludzką postać oraz był istotą materialną, której oka można było dotknąć? Dla Żydów takie twierdzenie było bluźnierstwem, zwłaszcza, że tworzenie jakichkolwiek wyobrażeń Boga było zabronione.

Jest to niepoprawne tłumaczenie. Zgodnie z OH tekst powinien brzmieć: “[…] «Kto was dotyka, dotyka źrenicy własnego oka.”, co zupełnie zmienia sens.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 177

Autor: Jacek Piechota