Zielony Smok - logo witryny

Ustawianie wymiarów canvas

Ustawianie w HTML-u

Wymiary <canvas> możemy ustawiać w HTML-u podając wymiary znacznika

W ten sposób ustawiamy:

 • Wielkość elementu
 • Wielkość powierzchni rysunkowej

Obie te wielkości są automatycznie ustawione na podaną wartość.

  <canvas id="canvas" width="600" height="300" /></canvas>

A oto taki przypadek;

Ustawianie wymiarów canvas

Wymiary ustawione w CSS

Wymiary możemy ustawić w CSS.

Wymiary canvas w HTML-u nie są podane

 <canvas id="canvas" /></canvas>

Wymiary podane są w elemencie ‘head’ w elemencie ‘style’

	<style>
canvas{
  width:600px;
  height:300px;
}
</style>

W ten sposób:

 • Wielkość elementu jest ustawiona na podaną.
 • Wielkość powierzchni rysunkowej, domyślnie ‘width=300, height=150’ jest skalowana (powiększana) do wielkości elementu.

A oto taki przypadek;

Ustawianie wymiarów canvas

canvas jest tej samej wielkości, a powierzchnia rysunkowa została przeskalowana (zwiększona).

Wymiary ustawione w CSS (2)

Wymiary canvas w HTML-u nie są podane

 <canvas id="canvas" /></canvas>

Wymiary podane są w elemencie ‘head’ w elemencie ‘style’

<style>
canvas{
  width:300px;
  height:150px;
}
</style>

W ten sposób:

 • Wielkość elementu jest ustawiona na podaną.
 • Wielkość powierzchni rysunkowej, domyślnie ‘width=300, height=150’ nie jest skalowana do wielkości elementu.

A oto taki przypadek;

Ustawianie wymiarów canvas

canvas jest tej samej wielkości, a powierzchnia rysunkowa nie została przeskalowana.

Wymiary ustawione w CSS (3)

Wymiary canvas w HTML-u nie są podane

 <canvas id="canvas" /></canvas>

Wymiary podane są w elemencie ‘head’ w elemencie ‘style’

<style>
canvas{
  width:150px;
  height:75px;
}
</style>

W ten sposób:

 • Wielkość elementu jest ustawiona na podaną.
 • Wielkość powierzchni rysunkowej, domyślnie ‘width=300, height=150’ jest skalowana (zmniejszana) do wielkości elementu.

A oto taki przypadek;

Ustawianie wymiarów canvas

canvas jest tej samej wielkości, a powierzchnia rysunkowa została przeskalowana (zmniejszona).

Podsumowanie

Poniższy obrazek pokazuje w zasadzie wszystko.

Ustawianie wymiarów canvas