Zielony Smok - logo witryny

Pobieranie kontekstu “2d”

Istnieją dwa konteksty:

  • 2d
  • webGL, którego tutaj nie omawiamy


Zawartość możesz zobaczyć w przeglądarce obsługującej element <canvas> z kontekstem "2d"

Aby pobrać kontekst w skrypcie umieszczamy zapis:

Listing

    var cv = document.getElementById("canvas");
    var ctx = cv.getContext("2d");

Wszystkie operacje rysowania i inne wykonywane są na canvas, a kontekst dostarcza narzędzi programistycznych JavaScript do rysowania.