Pobieranie kontekstu “2d”

Istnieją dwa konteksty:

  • 2d
  • webGL, którego tutaj nie omawiamy

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Aby pobrać kontekst w skrypcie umieszczmy zapis:

Listing

var cv = document.getElementById("canvas");
var ctx = cv.getContext("2d");
            

Wszystkie operacje rysowania i inne wykonywane są na canvas, a kontekst
dostarcza narzędzi programistycznych JavaScript do rysowania.