Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: typ danych LONG VARCHAR FOR BIT DATA

Opis

Identyczny z typem VARCHAR FOR BIT DATA tyle, że nie podaje się liczby bajtów, czyli składnia jest typu:

LONG VARCHAR FOR BIT DATA.