Zielony Smok - logo witryny

Arka Przymierza

Arka Przynierza
Ryc. Arka Przymierza
(rys. Maciej Krzywcki)

Arka Przymierza była skrzynią o wymiarach 1.25 m x 0.75 m x 0.75 m, wykonaną z akacjowego drewna, pokryta złotem wewnątrz i na zewnątrz.

Miała cztery pierścienie ze złota z wsuniętymi w nie drążkami akacjowymi pokrytymi złotem, umożliwiającymi przenoszenie arki. Arka zawierała tablice z Dekalogiem.

Arka przykryta była złotą płytą o wymiarach 1,25 m na 0.75 m, nazwaną Przebłagalnią. Na obu węższych stronach Przebłagalni był umieszczony posąg cheruba wykuty ze szczerego złota. Cheruby miały skrzydła rozpostarte ku górze, a twarze skierowane do siebie i w dół. Zetkniętymi skrzydłami zakrywały Przebłagalnię

Dziwne jest to, że w tablicach Przykazań był zakaz tworzenia obrazów, a na Przebłagalni Bóg kazał ustawić posągi cherubów odlane ze złota.

Telefon do Boga

Gdy Bóg wydał instrukcję budowy Arki Przymierza powiedział:

Rdz 25,22;

22 Tam będę się spotykał z tobą i sponad przebłagalni i spośród cherubów, które są ponad Arką Świadectwa, będę z tobą rozmawiał o wszystkich nakazach, które dam za twoim pośrednictwem Izraelitom.

Jak widzimy, arcykapłan, za pośrednictwem Arki mógł bezpośrednio rozmawiać z Bogiem. Czy był to rodzaj ówczesnego modemu, komunikatora, radiostacji, czy telefonu bezprzewodowego umożliwiającego bezpośredni kontakt z ‘orbitą’?

Niestety, w czasach zawieruch wojennych Arka Przymierza zaginęła. Czy to oznacza, że ludzie stracili możliwość bezpośredniego porozumiewywania się z Bogiem?

Niestety nie wiemy nic więcej na temat tej fascynującej konstrukcji …

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 89

Autor: Jacek Piechota