Zielony Smok - logo witryny

Tablica informująca o zmianie zawartości (Java)

Tak to jest, gdy komuś się nudzi … A oto skutki:

Klasa AArray
package beans3;

import java.beans.*;
import java.io.*;

public class AArray<T> implements Serializable {
  private static final long serialVersionUID = 7344843959863070245L;
  private T[] array;
  private final PropertyChangeSupport pcs = new PropertyChangeSupport(this);

  public AArray(T[] array) {
    this.array = array;
  }

  public synchronized void addPropertyChangeListener(
      PropertyChangeListener list) {
    pcs.addPropertyChangeListener(list);
  }

  public synchronized void removePropertyChangeListener(
      PropertyChangeListener list) {
    pcs.removePropertyChangeListener(list);
  }

  public T[] getArray() {
    return array;
  }

  public synchronized void setValue(int index, T newValue) {
    T oldValue = array[index];
    array[index] = newValue;
    pcs.firePropertyChange("zmiana w array[" + index + "]",
        oldValue, newValue);
  }
}
Klasa Main
package beans3;

public class Main{

	public Main(){
		AArray<Integer> tablica = new AArray<>(new Integer[]{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12});
		tablica.addPropertyChangeListener(evt -> {
			Integer newValue = (Integer)evt.getNewValue();
			System.out.println(evt.getPropertyName() + " na " + newValue);
		});
		for(int i = 0; i < tablica.getArray().length; i++){
			tablica.setValue(i, i * 2);
		}
	}

	public static void main(String[] args) {
		new Main();
	}
}

Tablica AArray informuje o każdej zmianie zawartości:

zmiana w array[1] na 2
zmiana w array[2] na 4
zmiana w array[3] na 6
zmiana w array[4] na 8
zmiana w array[5] na 10
zmiana w array[6] na 12
zmiana w array[7] na 14
zmiana w array[8] na 16
zmiana w array[9] na 18
zmiana w array[10] na 20
zmiana w array[11] na 22
zmiana w array[12] na 24