Zielony Smok - logo witryny

Szyfr Cezara

Prosty szyfr przestawny (przesuwający). Znak w tekście jest zastępowany przez inny znak przy zachowaniu określonego przesunięcia (na przykład: 3) i kierunku (na przykład w prawo). Zwyczajowo kierunek jest zawsze w prawo. Współcześnie używa się przesunięcia 13. Szyfr jest dzisiaj uważany za dziecinnie łatwy do złamania.

Juliusz Cezar stosował przesunięcie 3 i kierunek w prawo.

Matematycznie szyfrowanie można zdefiniować jako kongruencję:

Kongruencja szyfrująca
Rys. 145. Kongruencja szyfrująca

Deszyfrowanie może być określone jako:

Kongruencja deszyfrująca
Rys. 146. Kongruencja deszyfrująca
Klasa SzyfrCezara
package crypto.szyfrcezara;
class SzyfrCezara {
  private static final String[] litery = {"A", "Ą", "B", "C", "Ć", "D", "E", "Ę", "F", "G", "H", "I", "J",
      "K", "L", "Ł", "M", "N", "Ń", "O", "Ó", "P", "Q", "R", "S", "Ś", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z",
      "Ź", "Ż"};
  private static final int len = litery.length;
  private static String encodeChar(String znak, int step) {
    int index = 0;
    for (int i = 0; i < len; i++) {
      if (znak.equalsIgnoreCase(litery[i])) {
        index = (i + step) % len;
        break;
      }
      if (znak.equals(" ") | znak.equals(",")) {
        return znak;
      }
    }
    return litery[index];
  }
  private static String decodeChar(String znak, int step) {
    int index = 0;
    for (int i = 0; i < len; i++) {
      if (znak.equalsIgnoreCase(litery[i])) {
        index = i - step;
        if (index < 0) {
          index = len + index;
        }
        break;
      }
      if (znak.equals(" ") | znak.equals(",")) {
        return znak;
      }
    }
    return litery[index];
  }
  private static String encodeMessage(String message, int step) {
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    for (int i = 0; i < message.length(); i++) {
      sb.append(encodeChar(message.substring(i, i + 1), step));
    }
    return sb.toString();
  }
  private static String decodeMessage(String message, int step) {
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    for (int i = 0; i < message.length(); i++) {
      sb.append(decodeChar(message.substring(i, i + 1), step));
    }
    return sb.toString();
  }
  public static void main(String[] args) {
    String str = "MĘŻNY BĄDŹ, CHROŃ PUŁK TWÓJ I SZEŚĆ FLAG ORAZ WODZA";
    System.out.println(str);
    String enc = encodeMessage(str,13);
    System.out.println(enc);
    String dec = decodeMessage(enc,13);
    System.out.println(dec);
  }
}

Wynik

Po uruchomieniu otrzymujemy

MĘŻNY BĄDŹ, CHROŃ PUŁK TWÓJ I SZEŚĆ FLAG ORAZ WODZA
WÓJXG ŁLŃI, MRĄZY ŻDVT ĆĘŹŚ S BHOCN PUKQ ZĄKH ĘZŃHK
MĘŻNY BĄDŹ, CHROŃ PUŁK TWÓJ I SZEŚĆ FLAG ORAZ WODZA

Zadanie bojowe

A teraz odczytaj wiadomość od Arii (step: 13).

HŁSOĄKW TKBÓ XK UOŻBHO MRĄDŻTS

Uwagi do mojej implementacji

Umożliwia łatwą zmianę tablicy dostępnych znaków. Na przykład można ustalić inny porządek znaków w tablicy, pod warunkiem – oczywiście – że odbiorca wiadomości zna ten porządek.