Jak używać kolekcji LinkedBlockingQueue?

Kolekcja LinkedBlockingQueue

Kolekcji używamy, gdy chcemy przekazać dużą ilość tekstu lub bardzo duże obiekty (np. obrazy), które nie zmieściłyby się jednorazowo w pamięci albo niepotrzebnie obciążałyby pamięć.

Im większe obiekty tym mniej elementów powinno się jednocześnie znajdować w kolekcji

W moim rozwiązaniu używam czterech klas:

 • Komunikat.java – klasa opisująca obiekt przekazywany
 • Nadawca.java – klasa tworząca i przekazująca komunikaty
 • Printer.java – klasa odbierająca obiekty i w naszym przypadku wypisująca komunikaty na konsoli
 • Main.java – klasa uruchamiająca całość

Kolejka obiektów została ograniczona do 20 komunikatów.

Klasy

Komunikat.java
package blockqueue;
public class Komunikat {
  private String komunikat;
  public void setKomunikat(String text) {
    this.komunikat = text;
  }
  public String getKomunikat() {
    return komunikat;
  }
  @Override
  public String toString() {
    return komunikat;
  }
}
Nadawca.java
package blockqueue;
import java.io.*;
import java.util.*;
import java.util.concurrent.*;
public class Nadawca implements Runnable {
  private final LinkedBlockingQueue<Komunikat> lbq;
  private final ArrayList<String> als;
  private int i;
  private boolean done;
  Nadawca(LinkedBlockingQueue<Komunikat> lbq) {
    this.lbq = lbq;
    String str = read(new File("concurrency/src/assets/Winnetou.txt"));
    als = tokenize(str);
    done = false;
  }
  @Override
  public void run() {
    while (!done) {
      String temp = als.get(i);
      if (!temp.equals(null)) {
        Komunikat komunikat = new Komunikat();
        komunikat.setKomunikat(temp);
        try {
          lbq.put(komunikat);
        } catch (InterruptedException e) {
          e.printStackTrace();
        }
        i++;
      } else {
        done = true;
      }
    }
  }
  /**
   * Wczytuje plik jako pojedynczy łańcuch znaków
   *
   * @return - plik w postaci stringu
   */
  public static String read(File file) {
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    try {
      try (BufferedReader in = new BufferedReader(new FileReader(file))) {
        String str;
        while ((str = in.readLine()) != null) {
          sb.append(str);
        }
      }
    } catch (IOException ioe) {
      throw new RuntimeException(ioe);
    }
    return sb.toString();
  }
  /**
   * Tokenizuje string na poszczególne słowa(tokeny) i każde
   * słowo pisuje do arraylisty
   *
   * @param str - string do tokenizacji
   * @return - kolekcje zawierającą ztokenizowany string
   */
  public static ArrayList<String> tokenize(String str) {
    ArrayList<String> al = new ArrayList<>();
    StringTokenizer st = new StringTokenizer(str, " ");
    while (st.hasMoreTokens()) {
      al.add(st.nextToken());
    }
    al.add("###");
    return al;
  }
}
Printer.java
package blockqueue;
import java.util.concurrent.*;
public class Printer implements Runnable {
  private final LinkedBlockingQueue<Komunikat> lbq;
  private Komunikat komunikat = null;
  private boolean notDone;
  Printer(LinkedBlockingQueue<Komunikat> lbq) {
    this.lbq = lbq;
    System.out.println("Drukuję");
    notDone = true;
  }
  @Override
  public void run() {
    while (notDone) {
      try {
        komunikat = lbq.take();
      } catch (InterruptedException e) {
        e.printStackTrace();
      }
      String temp = komunikat.getKomunikat();
      if (!temp.equals("###")) {
        System.out.println(temp);
      } else {
        System.out.println("Koniec drukowania");
        notDone = false;
        System.exit(0);
      }
    }
  }
}
Main.java
package blockqueue;
import java.util.concurrent.*;
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    LinkedBlockingQueue<Komunikat> lbq = new LinkedBlockingQueue<>(
        20);
    Thread t1 = new Thread(new Nadawca(lbq));
    Thread t2 = new Thread(new Printer(lbq));
    t2.start();
    t1.start();
  }
}

Wynik

Klasa Main uruchamia aplikację. Tworzona jest kolekcja typu LinkedBlockingQueue o pojemności 20 elementów. Następnie tworzone są dwa wątki; wątek Nadawca i wątek Odbiorca, po czym oba wątki rozpoczynają swoją pracę. Oba z nich używają – oczywiście – tej samej kolekcji.

Po uruchomieniu widzimy na konsoli kolejno pobierane i drukowane komunikaty.

Drukuję
,
KAROL
MAY
WINNETOU
TOM
I
ROZDZIAŁ
I
GREENHORN
Czy wiesz,
...
mylę...
KONIEC
TOMU
PIERWSZEGO
Koniec drukowania