Zielony Smok - logo witryny

Szatan – Boży prokurator

Hi 1, 6-11

6 Zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży udawali się, by stanąć przed Panem, że i szatan też poszedł z nimi.
7 I rzekł Bóg do szatana: «Skąd przychodzisz?» Szatan odrzekł Panu: «Przemierzałem ziemię i wędrowałem po niej».
8 Mówi Pan do szatana: «A zwróciłeś uwagę na sługę mego, Hioba? Bo nie ma na całej ziemi drugiego, kto by tak był prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający grzechu jak on».
9 Szatan na to do Pana: «Czyż za darmo Hiob czci Boga?
10 Czyż Ty nie ogrodziłeś zewsząd jego samego, jego domu i całej majętności? Pracy jego rąk pobłogosławiłeś, jego dobytek na ziemi się mnoży.
11 Wyciągnij, proszę, rękę i dotknij jego majątku! Na pewno Ci w twarz będzie złorzeczył». 12 Rzekł Pan do szatana: «Oto cały majątek jego w twej mocy. Tylko na niego samego nie wyciągaj ręki». I odszedł szatan sprzed oblicza Pańskiego.

Za 3,1-2

1 Potem [Pan] ukazał mi arcykapłana Jozuego, który stał przed aniołem Pańskim, a po jego prawicy stał szatan oskarżając go.

2 Sm 24,1

1 Jeszcze raz Pan zapłonął gniewem przeciw Izraelitom. Pobudził przeciw nim Dawida słowami: «Idź i policz Izraela i Judę».

1 Krn 21,1

1 Powstał szatan przeciwko Izraelowi i pobudził Dawida, żeby policzył Izraela.

Szatan - Boży Prokurator
Ryc. Boży prokurator (rys. Maciej Krzywcki)

W ST o szatanie wspomina się zaledwie trzy razy. Wszystkie te wzmianki dotyczą czasów powygnaniowych tj. okresu po 538 p.n.e.

Członek Bożej świty (orszaku)

Szatan jest członkiem Bożego orszaku (Hi 1,6-11)

Boży prokurator

Szatan jest przeciwnikiem Boga. Jego zadaniem – w czasie sądzenia ludzi przez Boga – jest przedstawienie win i grzechów osoby stojącej przed Bożym Sądem.

Jest więc przeciwnikiem w sensie procesowym – jest boskim prokuratorem. Nie jest więc wrogiem ani Boga ani ludzi (Za 3,1-2).

Wróg Izraela?

Jeżeli porównamy (2 Sm 24,1) z (1 Krn 21,1) zobaczymy, że we wcześniejszej Księdze przyczyną sprawczą jest Bóg. W późniejszej Księdze dokonano zafałszowania na niekorzyść Szatana. Ta zmiana mogła oczywiście zostać wprowadzona przez kopistów w czasach Jezusa lub później, gdy wszystko co złe usiłowano zrzucić na Szatana.

Inne znaczenia

W oryginale hebrajskim Biblii słowo ‘szatan’ używane jest nieco częściej:

  • W znaczeniu czasownikowym ‘sprzeciwiać się jako nieprzyjaciel’
  • w znaczeniu rzeczownikowym ‘przeciwnik’ w odniesieniu do człowieka, który jest przeciwnikiem innego człowieka np. Dawid w stosunku do Filistynów

Konkluzja

Szatan nie jest wcieleniem zła.

Szatan nie jest wrogiem Boga

Wąż z Księgi Rodzaju nigdzie nie jest utożsamiony z Szatanem.

Szatan jest cenionym członkiem Bożego orszaku.

Szatan jest wyżej w hierarchii od zwykłych aniołów. Rozmawia z Bogiem, a nawet się z nim zakłada. Takie przywileje nie były dostępne dla żadnego anioła. Szatan z pewnością należał do Siedmiu Aniołów, którzy mogli stawać bezpośrednio przed Bogiem.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 125

Autor: Jacek Piechota