Zielony Smok - logo witryny

Serafiny (serafini)

serafiny, serafini
Ryc. Serafin (rys. Maciej Krzywcki)

Serafiny (albo serafini) wymienione są jedynie w wizji Izajasza Iz 6,1-3. Usługują Bogu. W wizji wychwalają Boga wołając “Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów.“.

Jeden z nich przynosi Izajaszowi żarzący się węgielek, ale używa do tego celu metalowych kleszczy Iz 6,6. Dotyka nim do jego warg Iz 6,7 i w ten sposób oczyszcza proroka z jego grzechów.

Nie jest wykluczone, że były członkami anielskiego chóru albo członkami Bożego orszaku.

Mają 6 skrzydeł. Jedna para służy do latania, 1 para do zakrywania oczu, 1 para do zakrywania genitaliów. Nie jest podane, czy pary skrzydeł były jednakowej wielkości i skąd wyrastały.

Fakt, że zakrywały skrzydłami oczy może świadczyć o tym, że one też nie mogły patrzeć na Boga bezpośrednio.

Angelologia zalicza serafiny do aniołów, ale w Biblii nie ma na ten temat ani słowa.

Jeśli to Bóg stworzył serafiny, a pewnie stworzył, to wykazał się wyjątkowym brakiem smaku artystycznego. Ponieważ zostałem stworzony na obraz i podobieństwo Boga, to teraz wiem dlaczego też nie mam zdolności artystycznych.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 29

Autor: Jacek Piechota