Zielony Smok - logo witryny

Wynika z https://openjdk.java.net/jeps/325

Szczegóły można znaleźć tutaj.

Instrukcja switch została rozszerzona i może być używana zarówno jako instrukcja jak i wyrażenie.

Rozszerzenie jest określone jako preview, czyli cecha eksperymentalna, która może zostać w przyszłości utrwalona, zmieniona albo usunięta.

Aby móc użyć cechy preview należy użyć specjalnej składni polecenia javac (przy używaniu linii poleceń) albo udzielić jawnej zgody w IDE.

Więcej o klasycznej instrukcji switch

Klasy

break działa jak return.

We wszystkich niżej przedstawionych klasach default jest bezużyteczne, ze względu na fakt, że wyrażenie musi być typu enum, a w wyliczeniu jest tylko 7 dni, a zatem default
występuje tutaj tylko dla przykładu.

 • Klasa SwitchExpr1 – klasyczny switch
 • Klasa SwitchExpr2 – użycie -> zamiast :
 • Klasa SwitchExpr3 – grupowanie etykiet case
 • Klasa SwitchExpr4 – klasyczne użycie zmiennej
 • Klasa SwitchExpr5switch zwracający int (break 1)
 • Klasa SwitchExpr6switch zwracający String
 • Klasa SwitchExpr7switch zwracający String (break a)
Klasa SwitchExpr1
package swichexpr;

public class SwitchExpr1 {
  enum Dni {Pon, Wto, Sro, Czw, Pia, Sob, Nie};

  public static void main(String[] args) {
    Dni dzien = Dni.Wto;
    switch (dzien) {
      case Pon:
        System.out.println(dzien.ordinal());
        break;
      case Wto:
        System.out.println(dzien.ordinal());
        break;
      case Sro:
        System.out.println(dzien.ordinal());
        break;
      case Czw:
        System.out.println(dzien.ordinal());
        break;
      case Pia:
        System.out.println(dzien.ordinal());
        break;
      case Sob:
        System.out.println(dzien.ordinal());
        break;
      case Nie:
        System.out.println(dzien.ordinal());
        break;
      default:
        System.out.println("Nie ma takiego dnia");
    }
  }
}
Klasa SwitchExpr2
package swichexpr;

public class SwitchExpr2 {
  enum Dni {Pon, Wto, Sro, Czw, Pia, Sob, Nie};

  public static void main(String[] args) {
    Dni dzien = Dni.Wto;
    switch (dzien) {
      case Pon -> System.out.println(dzien.ordinal());
      case Wto -> System.out.println(dzien.ordinal());
      case Sro -> System.out.println(dzien.ordinal());
      case Czw -> System.out.println(dzien.ordinal());
      case Pia -> System.out.println(dzien.ordinal());
      case Sob -> System.out.println(dzien.ordinal());
      case Nie -> System.out.println(dzien.ordinal());
      default -> System.out.println("Nie ma takiego dnia");
    }
  }
}
Klasa SwitchExpr3
package swichexpr;

public class SwitchExpr3 {
  enum Dni {Pon, Wto, Sro, Czw, Pia, Sob, Nie};

  public static void main(String[] args) {
    Dni dzien = Dni.Wto;
    switch (dzien) {
      case Pon, Wto, Sro, Czw, Pia -> System.out.println("Dzień roboczy");
      case Sob, Nie -> System.out.println("Dzeń wolny od pracy");
      default -> System.out.println("Nie ma takiego dnia");
    }
  }
}
Klasa SwitchExpr4
package swichexpr;

public class SwitchExpr4 {
  enum Dni {Pon, Wto, Sro, Czw, Pia, Sob, Nie};

  public static void main(String[] args) {
    Dni dzien = Dni.Wto;
    int dayNum = -1;
    switch (dzien) {
      case Pon:
        dayNum = dzien.ordinal();
        break;
      case Wto:
        dayNum = dzien.ordinal();
        break;
      case Sro:
        dayNum = dzien.ordinal();
        break;
      case Czw:
        dayNum = dzien.ordinal();
        break;
      case Pia:
        dayNum = dzien.ordinal();
        break;
      case Sob:
        dayNum = dzien.ordinal();
        break;
      case Nie:
        dayNum = dzien.ordinal();
        break;
      default:
        dayNum = 7;
    }
    System.out.println(dayNum);
  }
}
Klasa SwitchExpr5
package swichexpr;

public class SwitchExpr5 {
  enum Dni {Pon, Wto, Sro, Czw, Pia, Sob, Nie};

  public static void main(String[] args) {
    Dni dzien = Dni.Wto;
    int dayNum = switch (dzien) {
      case Pon -> dzien.ordinal();
      case Wto -> {
        break 1//zwraca 1;
      }
      case Sro -> 3//zwraca 3;
      case Czw -> dzien.ordinal();
      case Pia -> dzien.ordinal();
      case Sob -> dzien.ordinal();
      case Nie -> dzien.ordinal();
      default -> 7//zwraca 7;
    };
    System.out.println(dayNum);
  }
}
Klasa SwitchExpr6
package swichexpr;

public class SwitchExpr6 {
  enum Dni {Pon, Wto, Sro, Czw, Pia, Sob, Nie};

  public static void main(String[] args) {
    Dni dzien = Dni.Wto;
    String dayNum = switch (dzien) {
      case Pon, Wto, Sro, Czw, Pia -> "Dzień roboczy";
      case Sob, Nie -> "Dzień wolny od pracy";
      default -> "Nie ma takiego dnia";
    };
    System.out.println(dayNum);
  }
}
Klasa SwitchExpr7
package swichexpr;

import java.util.*;

public class SwitchExpr7 {
  enum Dni {Pon, Wto, Sro, Czw, Pia, Sob, Nie};

  public static void main(String[] args) {
    Dni dzien = Dni.Nie;
    String dayNum = switch (dzien) {
      case Pon, Wto, Sro, Czw, Pia -> "Dzień roboczy";
      case Sob -> "Sobota: dzień wolny od pracy";
      case Nie -> {
        Random ran = new Random();
        int dec = ran.nextInt(10);
        String a = dec < 5 ? "Niedziela: Idziesz na spacer" : "Niedziela: możesz pograć w gry";
        break a;
      }
      default -> "Nie ma takiego dnia";
    };
    System.out.println(dayNum);
  }
}