Zielony Smok - logo witryny

Stworzenie świata – etap 2

Rdz 2,8-17

8. A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam
człowieka, którego ulepił.
9. Na rozkaz Pana Boga wyrosły
z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz
drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła.
10. Z Edenu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać ów ogród, i stamtąd
się rozdzielała, dając początek czterem rzekom.
11. Nazwa
pierwszej – Piszon; jest to ta, która okrąża cały kraj Chawila,
gdzie się znajduje złoto.
12. A złoto owej krainy jest
znakomite; tam jest także wonna żywica i kamień czerwony.
13. Nazwa drugiej rzeki – Gichon; okrąża ona cały kraj – Kusz.
14. Nazwa rzeki trzeciej – Chiddekel; płynie ona na wschód od
Aszszuru. Rzeka czwarta – to Perat.
15. Pan Bóg wziął zatem
człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał.

16. A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz: «Z
wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania;
17. ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z
niego spożyjesz, niechybnie umrzesz».

Sadzenie raju
Ryc. Sadzenie Raju (rys. Maciej Krzywcki)

Komentarz:
Pan Bóg sadzi rajski ogród. W środku ogrodu sadzi drzewo poznania dobra i zła oraz drzewo życia. Nie wiadomo skąd Bóg wziął sadzonki. Nic nie wiadomo o roślinach poza rajem (dzień 3). W Wersji 1 rośliny wydała ziemia. Nie wiadomo, czy rajski ogród był sadem, czy również warzywnikiem. Nie wiadomo jaką miał powierzchnię.

Pan Bóg umieszcza człowieka w raju. Nie wiadomo, gdzie człowiek był i co robił między momentem ulepienia go z prochu ziemi do momentu umieszczenia go w raju. Człowiek ma doglądać ogrodu. Nie wiadomo, co to znaczy doglądać. Raj ma zapewne żyzną ziemię, ma odpowiednią wilgotność gleby. Można spodziewać się, że w raju nie ma jeszcze chorób ani szkodników. Przycinanie drzewek robi się rzadko. Właściwie Adam nie ma tam nic do roboty poza ‘leżeniem pod gruszą na dowolnie wybranym boku’. Człowiek otrzymuje od Boga zakaz spożywania owoców z drzewa poznania dobra i zła oraz z drzewa życia, pod rygorem niechybnej śmierci. Nie ma jeszcze zwierząt ani kobiety. Tak więc Ewa nie słyszała bezpośrednio Bożego zakazu. Adam nie wie co to znaczy śmierć – bo przecież jeszcze nikt nie umarł, więc nie widział śmierci. Adam jest weganinem. Nie wie nic o smaku mięsa. Prawdopodobnie nic nie wie o świecie poza rajem. Czytelnicy Biblii również.

Raj, jak się później okaże, był ogrodzony. Czy Bóg chciał chronić człowieka przed światem, czy świat przed człowiekiem? Czy może po prostu wszystko co dalej się działo zostało zaplanowane?

Raj był na Ziemi.

Położenie raju
Ryc. Gdzieś tu był raj (rys. Jacek Piechota)

Lokalizacja Raju nie jest znana. Nazwy geograficzne użyte w tekście oznaczają:

  • rzeka Piszon – brak danych
  • kraj Chawla – brak danych
  • rzeka Gichon – brak danych
  • kraj Kusz = Etiopia – jest bardzo daleko. W linii prostej od Etiopii do Asyrii jest ok. 1800 km.
  • rzeka Chiddekel = Tygrys
  • kraj Aszszur = Asyria
  • rzeka Perat = Eufrat

Można jedynie powiedzieć, że Raj istniał przed potopem. Opisana konfiguracja dotyczy tamtego okresu. Po potopie wszystko musiało się zmienić i dziś nie potrafimy określić, gdzie znajduje się raj. Raj został zniszczony w czasie potopu.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 60

Autor: Jacek Piechota