Zielony Smok - logo witryny

Stworzenie świata – etap 1

Obok historii stworzenia opisanej w Rdz 1,1-31;2,1-3 ST podaje również drugą wersję historii stworzenia (Rdz 2,1-25). Różni się ona znacznie od pierwszej.

Nie jest ona podzielona na dni, ale na czynności, które wykonał Bóg.

W nawiasach podaję dzień, w którym ta czynność została wykonana w wersji pierwszej.

Rdz 2,4-7

4. Oto są dzieje początków po stworzeniu nieba i ziemi.
Gdy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo,
5. nie było jeszcze żadnego krzewu polnego na ziemi, ani żadna trawa polna jeszcze nie wzeszła – bo Pan Bóg nie zsyłał deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał ziemię
6. i rów kopał w ziemi, aby w ten sposób nawadniać całą powierzchnię gleby –
7. wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą.

Lepienie Adama
Ryc. Pan Bóg lepi Adama (rys. Maciej Krzywicki)

Komentarz:
Pan Bóg tworzy niebo i ziemię (dzień 1). Brak jest jakichkolwiek danych co do tego etapu stwarzania. Nie wiadomo, czy w tym etapie zostały utworzone gwiazdy, Słońce i Księżyc. Można przypuszczać, że tak.

Pan Bóg lepi z prochu ziemi człowieka (tylko mężczyznę) i ożywia go (dzień 6). Ta wersja nic nie mówi o podobieństwie człowieka do Boga. Człowiek uczyniony jest przed roślinami i zwierzętami.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 55

Autor: Jacek Piechota