Zielony Smok - logo witryny

Spirala logarytmiczna Pascala

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

function sp_log() {
	var fi = 0;
	var q = 0.07;
	var r = Math.exp(q * fi);
	var x = r * Math.cos(fi);
	var y = r * Math.sin(fi);
	ctx.beginPath();
	ctx.moveTo(320 + 20 * x, 240 - 20 * y);
	while (fi <= 2000) {
		fi += 1;
		r = Math.exp(q * fi * Math.PI / 180.0);
		x = r * Math.cos(fi * Math.PI / 180.0);
		y = r * Math.sin(fi * Math.PI / 180.0);
		ctx.lineTo(320 + 20 * x, 240 - 20 * y);
	}
	ctx.stroke();
};
var cv = document.getElementById("canvas");
var ctx = cv.getContext("2d");
ctx.strokeStyle="green";
ctx.lineWidth=1;
sp_log();