Zielony Smok - logo witryny

Kwadraty wpisane w kwadrat

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

function kwadraty(ctx, nn, lg,	xx, yy) {
	if(nn > 0){
		ctx.moveTo(xx,yy);
		ctx.lineTo(xx + lg, yy);
		ctx.lineTo(xx + lg, yy + lg);
		ctx.lineTo(xx, yy + lg);
		ctx.lineTo(xx, yy + lg / 2);
		ctx.lineTo(xx + lg / 2, yy + lg);
		ctx.lineTo(xx + lg, yy + lg / 2);
		ctx.lineTo(xx + lg / 2, yy);
		ctx.lineTo(xx + lg / 4, yy + lg / 4);
		kwadraty(ctx, nn - 1, lg / 2, xx + lg / 4, yy + lg / 4);
		ctx.lineTo(xx, yy + lg / 2);
		ctx.lineTo(xx, yy);
	}
}
	var cv = document.getElementById("canvas");
	var ctx = cv.getContext("2d");
	ctx.save();
	ctx.beginPath()
	ctx.lineWidth=1;
	ctx.strokeStyle="blue";
	kwadraty(ctx, 5, 400,10,10);
	ctx.stroke();
	ctx.restore();