Zielony Smok - logo witryny

Składanie przekształceń

Do zamiany macierzy używamy setTransform();

Do składania przekształceń używamy transform(a, b, c, d, e, f) albo metod specyficznych:

  • translate()
  • scale()
  • rotate()