Zielony Smok - logo witryny

Obrót wokół dowolnego punktu

Użyty został skrypt transform.js.

Mamy figurę, którą chcemy obrócić wokół punktu (100,30) o 30°

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	var cv = document.getElementById("canvas1");
	var ctx = cv.getContext("2d");
	var leftX = 220;
	var topY = 40;
	var width = 75;
	var height = 50;
	var cornerRadius = 15;
	ctx.beginPath();
	ctx.arc(100, 30, 5, 2 * Math.PI, 0, false);
	ctx.strokeStyle = "black";
	ctx.stroke();
	ctx.fillStyle = "green";
	ctx.fill();
	drawRectangle(ctx);
	

Jeżeli chcemy obrócić figurę względem punktu, który nie jest (0,0) należy:

wykonać translację do punktu (0,0)

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	var cv = document.getElementById("canvas2");
	var ctx = cv.getContext("2d");
	var leftX = 220;
	var topY = 40;
	var width = 75;
	var height = 50;
	var cornerRadius = 15;
	ctx.save();
	ctx.beginPath();
	ctx.translate(-100, -30);
	ctx.arc(100, 30, 5, 2 * Math.PI, 0, false);
	ctx.strokeStyle = "black";
	ctx.stroke();
	ctx.fillStyle = "green";
	ctx.fill();
	ctx.restore();
	ctx.translate(-100, -30);
	drawRectangle(ctx);
	

obrócić figurę o podany kąt

Zwróć uwagę, że w skrypcie transformacje są w odwrotnej kolejności (ze względu na to, że są to operacje na macierzach):

Listing

    ctx.rotate(Math.PI/6);
    ctx.translate(-100,-30);
    

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

    var cv = document.getElementById("canvas3");
	var ctx = cv.getContext("2d");
	var leftX = 220;
	var topY = 40;
	var width = 75;
	var height = 50;
	var cornerRadius = 15;
	ctx.save();
	ctx.beginPath();
	ctx.translate(-100, -30);
	ctx.arc(100, 30, 5, 2 * Math.PI, 0, false);
	ctx.strokeStyle = "black";
	ctx.stroke();
	ctx.fillStyle = "green";
	ctx.fill();
	ctx.restore();
	ctx.rotate(Math.PI / 6);
	ctx.translate(-100, -30);
	drawRectangle(ctx);
	

przesunąć figurę z powrotem (translacja zwrotna)

Zwróć uwagę, że w skrypcie transformacje są w odwrotnej kolejności (ze względu na to, że są to operacje na macierzach):

	ctx.translate(100,30);
	ctx.rotate(Math.PI/6);
	ctx.translate(-100,-30);
    

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	var cv = document.getElementById("canvas4");
	var ctx = cv.getContext("2d");
	var leftX = 220;
	var topY = 40;
	var width = 75;
	var height = 50;
	var cornerRadius = 15;
	ctx.save();
	ctx.beginPath();
	ctx.arc(100, 30, 5, 2 * Math.PI, 0, false);
	ctx.strokeStyle = "black";
	ctx.stroke();
	ctx.fillStyle = "green";
	ctx.fill();
	ctx.restore();
	ctx.translate(100, 30);
	ctx.rotate(Math.PI / 6);
	ctx.translate(-100, -30);
	drawRectangle(ctx);