Zielony Smok - logo witryny

Skąd się wziął Belzebub?

Belzebub
Ryc. Belzebub – Władca Złych
Duchów (rys. Maciej Krzywicki)

Baal był jednym z głównych bogów kananejskich1. Jednym z jego wcieleń był Baal Zebul – Pan Podziemia albo Pan Podziemnych Wód – patron miasta Ekron2. W ST był przedstawiany jako Beelzebub (2Krl 1,2).

W miarę jak kult Baala wygasał i zastępowany był przez kult Jahwe zmieniano pogardliwie imię tego Boga, aby go ośmieszyć.

Baal Zebub – to albo Wróg albo Pan Much.

Beel Zebul – w języku aramejskim to Władca Gnoju albo Pan Odchodów. Pod imieniem Beelzebul lub jako Beezebul występował w greckim oryginale NT.

W NT występuje 7-krotnie pod imieniem Belzebub (w polskiej wersji). W NT awansował na Władcę Złych Duchów.

Jak się wydaje przegrana walka o władzę spowodowała przejście do opozycji i założenie własnej partii. Ciekawe czy złe duchy demokratycznie wybierają swojego przywódcę?

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 26

Autor: Jacek Piechota