Zielony Smok - logo witryny

SELF JOIN – samozłączenie

Złączenie nie występuje w Apache Derby. W klasyfikacji jest to rodzaj złączenia wewnętrznego. Ponieważ mamy tylko jedną tabelę konieczne jest utworzenie aliasów tabeli. Złączenie jest wykonywane na aliasach.

Klasa Java

package aderby.sqls.joins;

import aderby.DerbyUtil;

import java.sql.*;

public class R128_SELF_JOIN {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/zatrudnieni_db";
  static final String joinsql1 ="SELECT A.LastName, B.LastName, A.DepartmentID " +
      "FROM employee A, employee B " +
      "WHERE A.LastName != B.LastName AND A.DepartmentID = B.DepartmentID ";


  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza,
        ";create=false");
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    ResultSetMetaData rsmd;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery(joinsql1);
      rsmd = rs.getMetaData();
      int cols = rsmd.getColumnCount();
      while(rs.next()) {
        for(int i = 1; i <cols + 1; i++) {
          if(i<cols) {
            System.out.print(rs.getString(i) + ", ");
          } else{
            System.out.print(rs.getString(i));
          }
        }
        System.out.println();
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
  }
}

Po uruchomieniu klasy na konsoli zobaczymy

Jones, Heisenberg, 33
Heisenberg, Jones, 33
Robinson, Smith, 34
Smith, Robinson, 34

Wyszukiwaliśmy te osoby, które pracują w tym samym departamencie. Ponieważ wyszukiwanie odbywa się po nazwiskach, to dla każdej pary mamy dwa wyniki.

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.