Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: zbiór rzędów (rowset)

Interfejs RowSet rozszerza ResultSet, który jest powszechnie znany. RowSet jest obiektem Java, zawierającym zbiór rzędów z tabeli bazy danych albo innego tabelarycznego źródła danych (arkusz kalkulacyjny, plik tekstowy, itd.).
RowSet ma wiele zalet w porównaniu do ResultSet.

 • RowSet jest prostszy w użyciu.
 • RowSet, w przeciwieństwie do ResultSet może być serializowany, co umożliwia zapisywanie na dysku lub przesyłanie przez sieć.
 • ResultSet musi mieć cały czas dostęp do źródła danych. Nie zawsze jest to prawdą dla obiektów RowSet. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.
 • RowSet jest domyślnie scrollable (przewijalny) i updatable (aktualizowalny). Jeśli ResultSet nie obsługuje, którejś z tych możliwości, to można ich użyć z poziomu RowSet.
 • ResultSet spełniają warunki JavaBean co pozwala na używanie zdarzeń i listenerów i tworzenie aplikacji ‘okienkowych’ do obsługi obiektów.

Typy zbiorów rzędów

 • Przygotowanie bazy danych
 • JdbcRowSet
 • CachedRowSet
  • WebRowSet
   • FilteredRowSet
   • JoinRowSet

JdbcRowset jest zaliczany do connected row sets. To znaczy, że cały czas musi mieć kontakt ze źródłem danych. Baza danych jest aktualizowana na bieżąco. W tym przypadku źródłem danych może być jedynie baza danych.
Pozostałe zbiory rzędów należą do tzw. disconected row sets. Kontakt ze źródłem danych zachodzi przy tworzeniu zbiorów rzędów i przy wstecznym uzgadnianiu zmian w zbiorze z zawartością bazy danych. Reszta czynności jest wykonywana na zbiorze rzędów. W tym przypadku możemy użyć innych źródeł danych niż baza danych
Poszczególne zbiory rzędów maja szereg unikalnych właściwości, które zostaną opisane przy ich omawianiu.