Zielony Smok - logo witryny

Ścieżka domyślna

Dla kontekstu istnieje jedna domyślna ścieżka, na której można rysować.

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	var cv = document.getElementById("canvas");
	var ctx = cv.getContext("2d");
	ctx.moveTo(50, 150);
	ctx.strokeStyle = "#0000ff";
	ctx.lineTo(150, 150);
	ctx.lineTo(150, 50);
	ctx.lineWidth = 15;
	ctx.stroke();