Zielony Smok - logo witryny

Linia przerywana

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	var cv = document.getElementById("canvas");
	var ctx = cv.getContext("2d");
	ctx.setLineDash([12,15,10]);
	ctx.lineDashOffset = 5;
	ctx.arc(165,165,100,0,2*Math.PI, false);
	ctx.stroke();
	var a = ctx.getLineDash();
	ctx.fillStyle="black";
	ctx.fillText(a, 100, 300);
	ctx.beginPath();
	ctx.setLineDash([10,10,10]);
	ctx.moveTo(165,265);
	ctx.lineTo(400, 265);
	ctx.stroke();