Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: schematy

Schematy są strukturami podobnymi do folderów w systemie operacyjnym. Służą do logicznego grupowania innych obiektów.

Przy tworzeniu bazy danych tworzony jest domyślny schemat pod nazwą APP. Możemy tę nazwę zmienić. Jeśli utworzymy tabelę np. IMIONA to odwołujemy się do tej tabeli używając dwuczłonowej nazwy: SCHEMAT.TABELA. Jeżeli nie podamy nazwy schematu, a tylko nazwę tabeli SZBD automatycznie uzna, że chodzi o APP.IMIONA.

Jeżeli stworzymy nowy schemat np. PRACOWNICY możemy tabelę IMIONA mieć zarówno w jednym jak i drugim schemacie. Przy podawaniu musimy wtedy podać nazwę schematu APP.IMIONA albo PRACOWNICY.IMIONA. Jeśli nie podamy nazwy schematu, a tylko nazwę tabeli system użyje domyślnego APP.IMIONA.

Możemy zmienić domyślny schemat na inny przy użyciu polecenia SET SCHEMA