Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: ograniczenia obiektów bazy danych

Ograniczenia obiektów bazy danych
Typ obiektu >Ograniczenie
Liczba tabel w danej bazie java.lang.Long.MAX_VALUE, czyli 9 223 372 036 854 775 807
Liczba indeksów dla każdej tabeli 32 767
Liczba kolumn w każdej tabeli 1 012
Liczba kolumn tworzących indeks 16
Liczba rekordów (rzędów) w każdej tabeli Nieograniczona
Wielkość tabeli Nieograniczona, chyba że system operacyjny ogranicza wielkość pojedynczego pliku.
Wielkość rekordu (rzędu) Bez ograniczenia, chyba że system operacyjny ogranicza wielkość pliku.
Inne ograniczenia

Niektóre systemy operacyjne ograniczają liczbę plików w pojedynczym folderze co może ograniczyć liczbę tworzonych tabel.

Indeksy nie mogą być tworzone dla kolumn o type danych: CLOB, BLOB, LONG VARCHAR i XML

Dokumentacja odradza tworzenie indeksów dla kolumn zawierających wiele rekordów.