Zielony Smok - logo witryny

Wpis pomocniczy do wpisu Dwumiany Newtona

Rzut 2 monetami

2 nieodróżnialne elementy (monety), dwa odróżnialne stany (orzeł, reszka).

Gdy rzucimy dwiema monetami to możemy zrealizować jedną z czterech możliwości:

rzut 2 monetamirzut 2 monetami, rzut 2 monetamirzut 2 monetami, rzut 2 monetamirzut 2 monetami, rzut 2 monetamirzut 2 monetami, przy czym rzut 2 monetamirzut 2 monetami i rzut 2 monetamirzut 2 monetami
jest nieodróżnialne.

rzut 2 monetamirzut 2 monetami – 2 orły – 1 raz

rzut 2 monetamirzut 2 monetami, rzut 2 monetamirzut 2 monetami – 1 orzeł – 2 razy

rzut 2 monetamirzut 2 monetami – 0 orłów – 1 raz

Prawdopodobieństwo p wyrzucenia w jednym rzucie 2 monetami:

2 orłów rzut 2 monetami rzut 2 monetami =
rzut 2 monetami

1 orła rzut 2 monetamirzut 2 monetami, rzut 2 monetamirzut 2 monetami = rzut 2 monetami

0 orłów rzut 2 monetamirzut 2 monetami = rzut 2 monetami

rzut 2 monetami

Gdybyśmy nie obliczali prawdopodobieństw to:

rzut 2 monetami

rzut 2 monetami
(ponieważ zdarzenia są nieodróżnialne)

rzut 2 monetami

Otrzymujemy:

rzut 2 monetami

Jak widzimy otrzymaliśmy ten sam wzór.