Zielony Smok - logo witryny

Rysowanie wielu punktów

Strona używa skryptu figures.js

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"


Listing

var cv = document.getElementById("canvas");
var ctx = cv.getContext("2d");
var points = new Array(new Point(120, 20), new Point(170, 70),
		new Point(210, 60), new Point(190, 110), new Point(240, 140),
		new Point(180, 180), new Point(80,200), new Point(60,150), new Point(130, 50));
for(var i=0; i<points.length;i++){
	points[i].strokeStyle = "blue";
	points[i].stroke = true;
	points[i].lineWidth = 0.5;
	points[i].shape="cross";
	points[i].draw(ctx);
}