Zielony Smok - logo witryny

Rysowanie wielokąta nieregularnego (2)

Klasa używa skryptu figures.js

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"


Listing

var cv = document.getElementById("canvas");
var ctx = cv.getContext("2d");
var points = new IrregPolygon(new Point(120, 20),
		new Point(170, 70), new Point(210, 60),
		new Point(190, 110), new Point(240, 140), new Point(180,
				180), new Point(80, 200), new Point(60, 150),
		new Point(130, 50));
points.fillStyle = "red";
points.strokeStyle = "blue";
//points.fill = true;
points.stroke = true;
points.lineWidth = 5;
points.draw(ctx);
//
var points1 = points.deepclone();
ctx.translate(200,0);
points1.draw(ctx);