Zielony Smok - logo witryny

Rysowanie wielokąta nieregularnego (1)

Klasa używa skryptu figures.js

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"


Listing

var cv = document.getElementById("canvas");
var ctx = cv.getContext("2d");
var points = new IrregPolygon(new Point(20, 20), new Point(70, 70),
		new Point(70, 130), new Point(30, 120), new Point(10, 100));
points.fillStyle = "red";
points.strokeStyle = "blue";
points.fill = true;
points.stroke = true;
points.lineWidth = 5;
points.draw(ctx);
//
var perimeter = points.perimeter();
ctx.fillText("obwód: "+ perimeter, 180, 20);