Zielony Smok - logo witryny

Rysowanie odcinka

Strona używa skryptu figure.js

Sklonowany odcinek przesunięto w dół o 50px;

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"


Listing

var cv = document.getElementById("canvas");
var ctx = cv.getContext("2d");
var odcinek = new Segment(new Point(20, 20), new Point(150, 70));
odcinek.strokeStyle = "green";
odcinek.lineWidth= 3;
odcinek.stroke=true;
odcinek.draw(ctx);
var len = odcinek.length();
ctx.fillText("długość odcinka: " + len + " px", 150, 90);
var bary = odcinek.barycenter();
ctx.fillText("środek odcinka: x:" + bary.x + " y:"+ bary.y, 150, 110);
bary.shape="cross";
bary.diam = 8;
bary.strokeStyle="black";
bary.stroke=true;
bary.draw(ctx);
var odcinek1 = odcinek.deepclone();
odcinek1.points[0].y = 70;
odcinek1.points[1].y = 120;
odcinek1.draw(ctx);