Zielony Smok - logo witryny

Purchawka meksykańska Lycoperdon mixtecorum

Purchawka meksykańska
Ryc. Purchawka meksykańska
(rys. Mirosława Piechota)
Opis
Grzyb.
Surowiec
Stare owocniki grzyba. Zawiera kwas likoperdowy. Pozostałe składniki nie zostały zidentyfikowane. Samodzielnie lub w mieszankach do palenia (wdychanie dymu).
Działanie
Narkotyczne, nasenne, halucynogenne.
Zastosowanie u Majów
Do wywoływania wizji pozwalających na komunikowanie się z duchami zmarłych przodków (słuchanie ich głosów).

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 70

Autor: Jacek Piechota