Zielony Smok - logo witryny

Pozycja skryptu JavaScript względem canvas (2)

Sposób 2

Skrypt umieszcza się w elemencie head a canvas w elemencie body.


Zawartość możesz zobaczyć w przeglądarce obsługującej element <canvas> z kontekstem "2d"

Listing

  <head>
  <meta charset="utf-8">
  <script type="text/javascript">
	  window.onload = function(){ };
	</script>
  </head>

Listing

  <body>
  <canvas id="canvas" width="300" height="300"
		style="border: 1px solid #238E3E;">Zawartość możesz zobaczyć w
		przeglądarce obsługującej element <canvas>
		z kontekstem "2d"
  </canvas>
  </body>

Skrypt w oddzielnym pliku

Oczywiście skrypt możemy też umieścić w zewnętrznym pliku, a w elemencie head podać szczegóły dotyczące lokalizacji skryptu.

Listing

  <head>
  <script src="scripts/canvas.js"></script>
  </head>