Zielony Smok - logo witryny

Pozycja skryptu JavaScript względem canvas (1)

Skrypt umieszcza się na stronie na dwa sposoby:

Sposób 1

Skrypt umieszczony jest na stronie w elemencie body.

Atrybut type="text/javascript" jest aktualnie elementem domyślnym, a więc nieobowiązkowym.

Jeżeli skrypt zawiera odwołanie do elementu <canvas> to musi być umieszczony po tym znaczniku.

Jeżeli skrypt nie odwołuje się bezpośrednio do elementu <canvas> to skrypt może być umieszczony gdziekolwiek w elemencie body.


Zawartość możesz zobaczyć w przeglądarce obsługującej element <canvas> z kontekstem "2d"

Listing

    <body>
    <canvas id="canvas" width="300" height="300"
		style="border: 1px solid #238E3E;">Zawartość możesz zobaczyć w
		przeglądarce obsługującej element <canvas>
		z kontekstem "2d"
    </canvas>
	<script type="text/javascript">
	</script>
    </body>