Zielony Smok - logo witryny

Pobieranie atrybutów połączeń

Atrybuty połączeń możemy pobierać jako stringi (łańcuchy znaków), jako obiekty klasy Properties podawane bezpośrednio albo wczytywane z pliku.

W każdym przypadku używamy odpowiedniej metody DriverManager.getConnection().

Jeśli podamy atrybut i jako String i jako obiekt Properties zastosowany zostanie atrybut podany jako String.

Atrybuty jako String

Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");

Przykład w klasie R032A.

Klasa R032A.java
package aderby.start;

import aderby.DerbyUtil;

import java.sql.*;

public class R032A {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/r032A";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
  }
}

Atrybuty jako obiekt Properties

Properties props = new Properties();
props.put("create", "true");
Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, props);

Przykład w klasie R032B.

Klasa R032B
package aderby.start;

import aderby.DerbyUtil;

import java.sql.*;
import java.util.*;

public class R032B {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/r032B";

  public static void main(String[] args) {
    Properties props = new Properties();
    props.put("create", "true");
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, props);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
  }
}

Atrybuty w pliku *.properties

Properties props = new Properties();
FileInputStream fis = new FileInputStream("aderby/src/resources/props/r032.properties");
props.load(fis);
...
Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, props);

Przykład w klasie R032C.

Klasa R032C.java
package aderby.start;

import aderby.DerbyUtil;

import java.io.*;
import java.sql.*;
import java.util.*;

public class R032C {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/r032C";

  public static void main(String[] args) {
    FileInputStream fis = null;
    Properties props = new Properties();
    try {
      fis = new FileInputStream("aderby/src/resources/props/r032.properties");
    } catch (FileNotFoundException e1) {
      e1.printStackTrace();
    }
    try {
      props.load(Objects.requireNonNull(fis));
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, props);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
  }
}
Plik r032.properties
#Atrybuty połączeń
#Sun Jul 02 11:15:45 CEST 2017
create=true

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.