Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: operator XMLPARSE

Opis

Parsuje podane dane i zamienia je na typ XML

Składnia

XMLPARSE (DOCUMENT string PRESERVE WHITESPACE)

Objaśnienia

Słowo kluczowe ‘DOCUMENT’ jest obowiązkowe. Oznacza ono, że operator przyjmuje tylko prawidłowo sformatowane dokumenty XML, ze względu na użycie parsera JAXP.

‘string’ może być:

 • łańcuchem znaków tworzących prawidłowy dokument XML
  INSERT INTO psy VALUES (1, XMLPARSE(DOCUMENT ‘<psy><pies><imie country=\”PL\”>Nutka</imie><wiek>10</wiek></pies></psy>’
  PRESERVE WHITESPACE))
 • jednym z typów znakowych Derby lub wyrażeniem dającym w wyniku typ znakowy:
  • CHAR
  • LONG VARCHAR
  • VARCHARCLOB
 • parametrem

W ostatnim przypadku należy użyć funkcji CAST, która określa typ parametru.

INSERT INTO psy VALUES (2, XMLPARSE(DOCUMENT CAST(? AS CLOB) PRESERVE WHITESPACE))

Aby uzyskać typ CLOB lub inny należy użyć odpowiedniej metody JDBC.

‘PRESERVE WHITESPACE’ jest obowiązkowe.

Operator XMLPARSE nie przyjmuje łańcuchów bitowych. Standard SQL/XML przewiduje taką możliwość, ale Derby nie obsługuje tej opcji.

Wynik działania operatora może być wykorzystany natychmiast lub zapamiętany w bazie w kolumnie XML. Operatory XMLEXISTS i XMLQUERY mogą działać na wynikach dostarczanych przez ten operator.

Przykład

Przykład zbiorczy dla operatorów XML znajduje się we wpisie Apache Derby: operatory
XML