Zielony Smok - logo witryny

Odwracanie macierzy (Java)

Macierz odwrotna

Macierz odwrotna A-1, to taka macierz, że po jej pomnożeniu przez A otrzymamy macierz jednostkową I:

A⋅A-1=A-1⋅A = I

Macierz odwrotna do macierzy A:

Macierz odwrotna

gdzie D jest transponowaną macierzą dopełnień algebraicznych odpowiadających elementów macierzy A.

Kroki przy odwracaniu macierzy:

 1. Pobieramy wszystkie podmacierze macierzy odwracanej
 2. Dla każdej podmacierzy obliczamy minor
 3. Obliczamy dopełnienie algebraiczne każdego minora
 4. Dopełnienia umieszczamy w macierzy
 5. Transformujemy macierz dopełnień
 6. Obliczamy wyznacznik macierzy odwracanej
 7. Mnożymy transformowaną macierz dopełnień przez odwrotność wyznacznika

Odwracanie macierzy

Załóżmy, że mamy do odwrócenia macierz:

Odwracanie macierzy

Pobieramy podmacierz Podmacierz

Obliczamy minor Minor

Obliczamy dopełnienie algebraiczne minora = -3

Wstawiamy dopełnienie do macierzy dopełnień

Macierz dopełnień

Powtarzamy operację dla wszystkich podmacierzy i otrzymujemy macierz dopełnień:

Macierz dopełnień

Transponujemy macierz dopełnień. Otrzymujemy macierz transponowaną:

Macierz transponowana

Obliczamy wyznacznik macierzy odwracanej.

Wyznacznik macierzy wyjściowej wynosi -3.

Mnożymy macierz transponowaną przez skalar (odwrotność wyznacznika macierzy wyjściowej)

Macierz transponowana

Sprawdzenie

A=2019-12-06_18-58-59
Macierz transponowana

A-1=Odwracanie macierzy

Odwracanie macierzy

Ponieważ wynik mnożenia jest macierzą jednostkową, tzn. że macierz A-1 jest macierzą odwrotną do macierzy A.

Obliczenie w klasie Matrix034.

 double[][] array = {{2, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}};
    Matrix matrix = new Matrix(array);
    matrix.printToConsole();
    Util.print("");
    Matrix matrixac = new Matrix(matrix.getRowCount(),
        matrix.getColCount());
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
      for (int j = 0; j < 3; j++) {
        double ac = MatrixUtil.algComplement(matrix, i, j);
        try {
          matrixac.setCell(i, j, ac);
        } catch (MatrixException e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
    }
    Matrix matrix1 = MatrixUtil.transpose(matrixac);
    double det = 0.0;
    try {
      det = matrix.det();
    } catch (MatrixException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    Matrix matrixt = matrix1.mult2(1 / det);
    matrixt.printToConsole();
    Util.print("");
    Matrix finalm = matrix.multiply2(matrixt);
    finalm.printToConsole();

Po uruchomieniu klasy na konsoli zobaczymy:

2.0 2.0 3.0
4.0 5.0 6.0
7.0 8.0 9.0
0.5 -1.0 0.5
-1.0 0.5 0.0
0.5 0.3333333333333333 -0.3333333333333333
0.5 0.0 0.0
0.0 0.5 0.0
0.0 0.0 0.5

W klasie Matrix035 pokazano użycie metody inverse do odwracania macierzy

Eliminacja Gaussa – Jordana

Jeżeli będziemy wykonywali operacje elementarne tylko na wierszach, to każdą macierz nieosobliwą można sprowadzić do macierzy jednostkowej.

Jeżeli dla danej macierzy przyjmiemy macierz jednostkową o tym samym rozmiarze, to jeśli wykonamy operacje elementarne zarówno na macierzy wyjściowej, jak i na macierzy elementarnej, to macierz wyjściowa przekształci się w macierz jednostkową, a macierz jednostkowa – w macierz odwrotną.

Mamy macierz:

Macierz

Wyznacznik macierzy Wyznacznik macierzy, czyli macierz jest nieosobliwa, a jako taka ma macierz odwrotną.

Tworzymy macierz blokową [A|I] zawierającą macierz A oraz macierz jednostkową I.

Używając operacji elementarnych wyłącznie na wierszach sprowadzamy macierz blokową do postaci [I|B], gdzie macierz B jest macierzą odwrotną a-1.

1.0 -1.0 2.0 	1.0 0.0 0.0
-1.0 2.0 0.0 	0.0 1.0 0.0
2.0 -3.0 1.0 	0.0 0.0 1.0
1.0 -1.0 2.0 	1.0 0.0 0.0
0.0 1.0 2.0 	1.0 1.0 0.0
2.0 -3.0 1.0 	0.0 0.0 1.0
1.0 -1.0 2.0 	1.0 0.0 0.0
0.0 1.0 2.0 	1.0 1.0 0.0
0.0 -1.0 -3.0 	-2.0 0.0 1.0
1.0 -1.0 2.0 	1.0 0.0 0.0
0.0 1.0 2.0 	1.0 1.0 0.0
0.0 0.0 -1.0 	-1.0 1.0 1.0
1.0 -1.0 2.0 	1.0 0.0 0.0
0.0 1.0 2.0 	1.0 1.0 0.0
0.0 0.0 1.0 	1.0 -1.0 -1.0
1.0 -1.0 2.0 	1.0 0.0 0.0
0.0 1.0 0.0 	-1.0 3.0 2.0
0.0 0.0 1.0 	1.0 -1.0 -1.0
1.0 -1.0 0.0 	-1.0 2.0 2.0
0.0 1.0 0.0 	-1.0 3.0 2.0
0.0 0.0 1.0 	1.0 -1.0 -1.0
1.0 0.0 0.0 	-2.0 5.0 4.0
0.0 1.0 0.0 	-1.0 3.0 2.0
0.0 0.0 1.0 	1.0 -1.0 -1.0

Jeżeli pomnożymy macierz wejściową przez wyjściową otrzymamy macierz elementarną.

Eliminacja Jordana - Gaussa

Operacja sprowadzania macierzy do postaci jednostkowej składa się z dwóch etapów:

 • przekształcenie macierzy nieosobliwej w macierz górnotrójkątną – ten sposób opisano w podrozdziale poświęconym wyznacznikowi macierzy oraz przy omawianiu eliminacji Gaussa
 • sprowadzenie macierzy górnotrójkątnej do macierzy jednostkowej

Zauważmy, że w tej metodzie nie martwimy się ani o znak wyznacznika w przypadku zamiany wierszy, ani o podzielenie wyznacznika przez skalar, którego użyliśmy do pomnożenia elementów wiersza.

Przykład w klasie Matrix077:

    double[][] A = {{1, -1, 2}, {-1, 2, 0}, {2, -3, 1}};
    Matrix m = new Matrix(A);
    m.printToConsole();
    Util.print("");
    Matrix m1 = MatrixUtil.inverseGauss(m);
    m1.printToConsole(2);
    Util.print("");
    Matrix m2 = MatrixUtil.multiply3(m, m1);
    m2.printToConsole(1);
    Util.print("");

Po uruchomieniu klasy na konsoli zobaczymy:

1.0 -1.0 2.0
-1.0 2.0 0.0
2.0 -3.0 1.0
-2.0 5.0 4.0
-1.0 3.0 2.0
1.0 -1.0 -1.0
1.0 0.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 0.0 1.0

Pliki do ściągnięcia

matrices023.zip

Moduł matrices – aktualny stan projektu = 023;