Zielony Smok - logo witryny

Miary i wagi w czasach biblijnych

Miary i wagi w czasach ST i NT
Co mierzy? Gdzie
występuje?
Nazwa oryginalna Nazwa polska NT (BT) Przeliczniki System
metryczny
Długość, odległość ST esba palec   0,019 m
topah, tepah dłoń   4 palce 0,074 m
zeret piędź   3 dłonie 0,221 m
amma łokieć   2 piędzi 0,443 m
NT pechus łokieć łokieć(J 21,8 oraz Ap 21,17),
chwila (Mt 6,27)
0,456 m
orguia sążeń sążeń (Dz 27,28) 1,839 m
stadion stadion stadion (Mt 14,24 oraz Łk 24,13 i Ap 21,16) 184,7 m
kalamos kij mierniczy pręt mierniczy (Ap 11,1),
trzcina (Ap 21,15)
3,15 m
milion mila 1000 kroków (Mt 5,41) 1482 m
Objętość artykułów sypkich ST qab kab   1,3 dm3(l)
issaron issaron   0,1 efy 2,3 dm3(l)
omer gomer   1,8 kaba 2,3 dm3(l)
ST (NT) sea (saton) seah (saton) miara (Mt 13,33) 3.3 gomera 7,7 dm3(l)
ST epa efa   3 seahy 22,9 dm3(l)
letek letech   5 ef 114,81 dm3(l)
kor kor   2 letechy 229,7 dm3(l)
homer chomer   2 letechy 229,7 dm3(l)
Objętość cieczy ST log log   0,32 dm3(l)
NT xestes (łac. sextarius) ksestes dzbanek (Mk 7,4) 0,530 dm3(l)
choinix choiniks kwarta (Ap 6,6) 1,079 dm3(l)
ST qab kab   4 logi 1,276 dm3(l)
hin hin   3 kaby 3,829 dm3(l)
NT modios (łac. modius) modios korzec (Mt 5,15) 8,458 dm3(l)
ST (NT) bat (batos) bat (batos) beczka (Łk 16,6) 6 hinów 23 dm3(l)
NT metretes metretes stągiew (J 2,6) 39 dm3(l)
ST (NT) kor (koros) kor (koros) korzec (Łk 16,7) 10 batów 230 dm3(l)

Ciężar

ST gera gera   0,57 g
bega beka   10 ger, 0,5 sykla 5,71 g
pim, pajim pim   0.(6) sykla 7,61 g
seqel szekel, sykl   2 beki 11,42 g
NT litra (łac. libra) funt funt (<J 19,39) 326,4 g
ST (NT) maneh (mna) mina mina (Łk 19,13 i nast.) 50 syklów 571,2 g
kikkar (talenton) talent talent (Ap 16,21) 60 min 34300 g (34,3 kg)

Istniały inne długości łokcia (0,4375 m, 0,525 m).

Istniały wzorce miar; "lekkie" i ‘ciężkie" (tzw. królewskie).

Inne miary odległości:

  • rzut kamieniem
  • dzień podróży
  • droga szabatowa (2000 łokci)

Miary powierzchni:

  • morga – tyle ile można zaorać parą wołów w ciągu 1 dnia

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 49

Autor: Jacek Piechota